13. december 2022

Energimyndigheten har gjort en lista över hur ventilation i ett hus kan bli mer energieffektiv. Ett av de främsta tipsen gäller rengöring.
– Det kan vara en effektiv åtgärd, säger Britta Permats, på Svensk ventilation.

6. december 2022

Kan fastighetsägare vara med och lösa den pågående energikrisen? Ett sätt kan vara att satsa på självförsörjande fastigheter som både producerar och använder energi.

28. november 2022

Dagens höga elpriser och vår energianvändning står högt på politikens agenda. För att hitta nya lösningar på energikrisen finansierar Energimyndigheten nu 10 nya spännande projekt. Målet är att öka energieffektiviseringen.

22. november 2022

Hållbarhet och digitalisering. Det är de starkaste trenderna inom tekniska installationer, visar en ny rapport.
– Att mäta är det nya svarta, säger Hans Nyblom på Installatörsföretagen.

15. november 2022

Luften vi andas in – både inomhus och utomhus – är viktig för vår hälsa. SMHI har nu utvecklat en ny mätmetod som beräknar hur mycket luftföroreningar vi utsätts för. Metoden kan också användas för att ta reda på hur luftkvaliteten utvecklas i framtiden.

7. november 2022

Ystad kommun vill bli klimatneutrala. GK har därför under flera år genomfört energieffektiviseringar i kommunen. Det har lett till att koldioxidutsläppen minskat med 98 procent.

1. november 2022

De redan höga elpriserna förväntas stiga ännu mer under vintern. Det innebär i sin tur betydligt högre kostnader för fastighetsägare. Stefan Carlsson, energispecialist på GK, menar att en lösning är att installera solceller.

25. oktober 2022

Det är inte bara trafikbuller som stör oss människor. De allra flesta klagomål handlar faktiskt om ljud och buller från ventilationssystem, förklarar GK:s byggdoktor Andreas Wallin.

18. oktober 2022

Ystad kommun vill bli klimatneutrala. GK har därför under flera år genomfört energieffektiviseringar i kommunen. Det har lett till att koldioxidutsläppen minskat med 98 procent.

11. oktober 2022

Det finns faktiskt sätt att få ner kostnaden. Se över era möjligheter redan i dag.

3. oktober 2022

Klimatförändringar med skyfall, värmeböljor och jordskred innebär nya påfrestningar och utmaningar för våra fastigheter. Vi har därför satt ihop en guide för hur byggnader kan anpassas utifrån det nya klimatet.

27. september 2022

Miljarder människor andas varje dag in luft som är hälsofarlig till följd av luftföroreningar, visar en rapport från WHO. Energisnåla bostäder och investeringar i energiförsörjning är en del av lösningen.

1 2 3 4 5 ... 8
1 2 3 4 5 ... 8

Vad är GK Cloud

Trött på dyra och onödiga driftstopp? Då kan den smarta digitala tjänsten GK Cloud vara lösningen.

Ventilation och smittspridning

Hur kan bra ventilation förebygga smittspridning av corona på arbetsplatser?