GK använder prisbelönt VR-teknik

8. augusti 2023
I flera år har GK varit med i ett forskningsprojekt om VR-teknik. Målet är att underlätta för montörer vid installationer. Tekniken har utsetts till årets innovation och uppmärksammas vid en teknikkonferens i Korea.

VR-tekniken, som låter montörer kliva in i ritningarna virtuellt innan de påbörjar monteringen, prisades med ”Årets innovation” förra året. I år uppmärksammades tekniken återigen med utmärkelsen ”Best paper” på en teknikkonferens i Korea. GK är delaktiga i forskningsprojektet och har använt VR-tekniken vid flera projekt.

Ulrik Andersson är projektchef på GK och jobbar tillsammans med forskarna från Chalmers för att utveckla tekniken.

Hur länge har ni använt VR-tekniken i era projekt?

– Vi har varit med i forskningsprojektet i fem år. Forskarna Mikael Johansson och Mattias Roupé från Chalmers kommer till vårt kontor och monterar upp tekniken när vi ska använda den, men de har även varit med ute på byggprojekt där vi har nyttjat VR-tekniken. De får sedan värdefull feedback av montörerna så att de kan vidareutveckla systemen och anpassa dem efter montörernas önskemål. Målet är att det ska vara så användarvänligt som möjligt.

Hur använder ni den här VR-tekniken i dag på GK?

– Det är fortfarande ett forskningsprojekt, men vi har använt tekniken vid några av våra projekt. Första gången var i arbetet med det 28 våningar höga hotell- och kontorshuset Kineum i Göteborg (inhyser bl.a. Jacy’z Hotel & Resort). Där fick montörerna ta på sig VR-glasögonen och kliva in i ritningarna virtuellt. På så vis kunde de uppleva hur kanaldragningen såg ut innan monteringarna påbörjades. Det gav dem en bra överblick över hur stora kanalerna behövde vara och om allt fick det utrymme som behövdes. Det kan vara svårt att se proportioner och faktiska utrymmen för kanaldragningar i 3D-modeller, det är mer naturligt att se modellen i VR.

Vad är det bästa med tekniken?

– Det är ett bra verktyg för projektörer att se var problem kan uppstå och hur montörer kan röra sig under byggnadsarbetet. Tekniken är givande vid stora och komplicerade projekt med mycket installationer på begränsade ytor.

– Ett exempel är när vi renoverade Landvetters flygplats. Då var de gamla installationerna kvar parallellt med att vi monterade de nya. Då gav VR-tekniken en bra överblick av hur allt skulle få plats och hur de nya kanalerna skulle dras för att inte krocka med de existerande.

Vad var montörernas reaktion när de fick prova VR?

– Det var lite olika reaktioner, vissa tyckte att de fick en mycket bättre förståelse för hur byggnaden skulle se ut när den väl är byggd.

Läs också:

Därför ska du använda VR på stora byggprojekt
Läs mer