Kostnadseffektiv och värdebaserad service

Vår serviceorganisation består av kvalificerade och erfarna servicetekniker som hjälper din verksamhet med energioptimering utifrån dina behov. Med vår långa och breda erfarenhet och kompetens tar vi ansvar för drift och service av alla dina tekniska installationer. Vi finns tillgängliga för dig runtom i hela Sverige.

Alla tekniska system behöver service och underhåll för att fungera optimalt varje dag. Vi hjälper dig att optimera systemen utifrån ett funktionellt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Tillsammans med dig som kund strävar vi efter att minimera dina löpande driftkostnader med målet att installationen och byggnaden ska få en längre levnadstid och fungera optimalt så länge den är i drift. 

Komplett teknikerbjudande med Totalteknisk Service 

Vi hjälper dig som fastighetsägare eller förvaltare med olika typer av service. I konceptet TotalTeknisk Service (TTS) särskiljer vi oss ytterligare mot konkurrenterna genom att både blanda in samtliga tekniska discipliner inom GK med praktisk och teoretisk energi- och miljöeffektivisering.  
Konceptet gör att du får mer tid över till annat medan vi tar ansvar för all koordinering och leverans av ert behov av teknisk service. Med GK får du en trygg och innovativ partner som alltid försöker hitta de bästa lösningarna i varje uppdrag. 

Smarta och kostnadseffektiva energilösningar  

Energi- och miljöoptimering en viktig del i GK:s strategi av att vara ett hållbart företag då det påverkar både klimatet, miljön och ekonomin. Vi fokuserar både teoretiskt och praktiskt på att utveckla hållbara och energieffektiva lösningar för nya och existerande byggnader. Detta genom att vi hjälper dig att skapa smarta energilösningar för din bostad, fastighet eller anläggning. Våra rådgivare hjälper dig att göra energianalyser som sedan följs av förslag på effektiva åtgärder. Vi genomför en uppföljning efter utfört arbete för att säkerställa att vi uppnått de uppsatta målen. På det sättet får du och din verksamhet en kostnadseffektiv och värdebaserad service. 

 

 

Hitta ditt lokala kontor

Hitta ditt lokala kontor för att få lösningar anpassade till din verksamhet.

Lavere energikostnader er nøkkelen - bli kjent med løsningene i Miljøhuset GK i Ryen