GK Stories

Här hittar du artiklar, guider och videos om klimatsmarta byggnader, energieffektivisering
och innovativa lösningar inom tekniska installationer.

 

Bättre samarbete, lägre hyreskostnader – och minskad energiförbrukning med 70 procent. Det blev resultatet av flytten för GK i Ystad. Nu vill företaget dela med sig av sina lärdomar till andra.

En energikartläggning slår fast hur företag kan spara pengar genom att sänka sina driftkostnader. Stora företag behöver göra en energikartläggning vart fjärde år, men även mindre företag har mycket att tjäna på en kartläggning.

Många kommunala bostadsbolag bygger utan att anpassa fastigheterna för kommande värmeböljor. Men det finns sätt att få en bra inomhusmiljö när temperaturen väntas stiga. GK tipsar om solskydd och effektiv ventilation.

Visste du att ett bra inomhusklimat gör att vi presterar bättre? Både temperatur och ventilation inomhus roll spelar nämligen roll för vår produktivitet, kreativitet och mående, visar forskning.

Smarta byggnader är framtiden och nya digitala tjänster inom fastighetsautomation en förutsättning. GK Cloud gör det enkelt att få en mer hållbar, säker och kostnadseffektiv drift.

Ungefär 90 procent av vår tid tillbringas inomhus. Därför känns det självklart att husen vi vistas i ska vara bra för vår hälsa. Så hur gör vi befintliga byggnader mer hälsosamma?

Arkitekter har en viktig roll i att energieffektivisera byggnader redan i ritningsstadiet. Då läggs också grunden för om byggnaden kan leva upp till miljöcertifieringarnas krav. Här är tips för hur ett klimatsmart byggande kan ta form.

Äldre byggnader är ofta stora energibovar. Det kan förklaras med allt från dålig isolering till föråldrade system för värme, ventilation och kyla. Men möjligheterna till energieffektivisering och en mer klimatsmart drift är med andra ord stora.

Vid större nybyggnationer och renoveringar använder GK idag VR-teknik för att öka effektiviteten och minska risken för fel och materialspill. ”VR bidrar till ökad hållbarhet och lägre produktionskostnader för kunden”, säger Ulrik Andersson, projektchef på GK.

Ventilationen i svenska skolor är undermålig – samtidigt visar studier hur viktigt ett bra inomhusklimat är för inlärningsförmågan. Mer kraftfulla obligatoriska ventilationskontroller skulle hjälpa till att vända trenden, menar branschorganisationen Svensk Ventilation.

Bra ventilation kan förbygga covid-19 och andra droppsmittor som förkylningar, influensa och vinterkräksjuka. Med enkla åtgärder som att låta ventilationen stå på och bara ha tilluftflöden med uteluft gör ventilationen mest nytta.

Vad är GK Cloud

Trött på dyra och onödiga driftstopp? Då kan den smarta digitala tjänsten GK Cloud vara lösningen.

Tänk energieffektivt redan på ritningsstadiet

Med enkla medel kan du göra byggnader mycket mer energieffektiva redan i ritningsstadiet. Vi har samlat våra bästa tips för ett klimatsmart byggande.

Ventilation och smittspridning

Hur kan bra ventilation förebygga smittspridning av corona på arbetsplatser?