23. maj 2023

En energikartläggning ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten.

16. maj 2023

Med hjälp av såpbubblor kartlägger ett gäng forskare på Högskolan i Gävle luftflöden i ett rum. Syftet är att finna ventilationsmetoder som kan minska spridningen av sjukdomar och smittämnen.

9. maj 2023

Europaparlamentet har lagt fram ett förslag på hur äldre fastigheter ska renoveras så att de blir så kallade nollemissionsbyggnader. Samtidigt ställs hårda krav på att nya byggnader ska vara klimatneutrala.

25. april 2023

Nu lanserar GK en helt ny tjänst, som på ett enkelt sätt hjälper fastighetsägare i kristider. Tjänsten tar kontroll över situationen när energipriserna skenar, och förslår en rad lämpliga åtgärder för att undvika en förödande kostnadschock.

4. april 2023

Målet är tydligt: Sverige ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Men politikerna riskerar att missa en viktig pusselbit i debatten, nämligen energieffektivisering. Det menar Installatörsföretagen i en ny rapport.

21. mars 2023

Med relativt enkla medel kan Sverige spara 9 procent av sin energiförbrukning. Det skulle inte bara innebära lägre kostnader för de som energieffektiviserar, utan det skulle också sänka elpriset i södra Sverige med ungefär 40 procent nästa vinter.

7. mars 2023

Missa inte våra fem tips för att spara el på er arbetsplats.

28. februari 2023

Genom att optimera energiflöden går det att minska stadens energibehov med upp till 75 procent. Cirkulära städer håller på att växa fram, och GK står redo att bidra med energieffektiva lösningar.

21. februari 2023

Vem är GK:s nya verksamhetsutvecklingsdirektör? Marie Forsström ser fram emot att vara del av företagets förändringsresa och arbeta med hållbarhetsfrågor. Men minst lika viktigt är det att uppnå konkreta resultat.

14. februari 2023

Män och kvinnor jobbar bäst vid olika temperaturer, slås fast i en studie. Hur kan då arbetsplatser anpassa temperaturen utifrån både kvinnor och mäns önskemål? Vi frågade experten Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

7. februari 2023

Med rusande elkostnader har det blivit viktigt för företag att skära ner på energiförbrukningen både ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. Men energibesparingen får inte ske på bekostnad av de anställdas välmående.

1. februari 2023

Hållbarhet och digitalisering. Det är de starkaste trenderna inom tekniska installationer, visar en ny rapport.

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Vad är GK Cloud

Trött på dyra och onödiga driftstopp? Då kan den smarta digitala tjänsten GK Cloud vara lösningen.

Ventilation och smittspridning

Hur kan bra ventilation förebygga smittspridning av corona på arbetsplatser?