23. november 2023

Pandemier och klimatförändringar. Framtidens kontor måste ha en väl fungerande ventilation för att klara nya utmaningar. Samtidigt ska den vara energieffektiv och kunna anpassa sig efter en hybridarbetsplats.

21. november 2023

När byggnaders klimatpåverkan deklareras är inte installationerna en del av beräkningen. Men detta kan komma att ändras snart.
– Många byggbolag vill att installationer ska vara inkluderade, säger GK:s seniorkonsult Catarina Warfvinge.

14. november 2023

Det nya energiklassningssystemet riskerar att slå hårdare mot Sverige än andra EU-länder. Därför har regeringen gett Boverket i uppdrag att se över systemet så att Sverige får likvärdiga konkurrensvillkor som andra länder.

7. november 2023

En ny sajt visar vad varje bransch släpper ut och hur Sverige kan nå klimatmålen. Här kan exempelvis bygg- och installationsbranschen få svar på vad som behöver åtgärdas för att verksamheterna ska bidra till utsläppsmålen.

19. september 2023

Både lagkrav och miljöprofilering driver företag till att bli alltmer hållbara. Stefan Åström, vd på Anthesis, menar att vi behöver räkna på nya sätt för att bygg- och installationsprojekt ska vara lönsamma i en hållbar framtid.

8. augusti 2023

I flera år har GK varit med i ett forskningsprojekt om VR-teknik. Målet är att underlätta för montörer vid installationer. Tekniken har utsetts till årets innovation och uppmärksammas vid en teknikkonferens i Korea.

20. juni 2023

Nybyggen och renoveringar av sjukhus väntas öka, visar en ny rapport. Kraven på att byggnaderna ska vara energieffektiva är höga.

7. juni 2023

Om vi inte anpassar elnäten till extrema väderförhållanden kan elförsörjningen bli mer opålitlig. Det slås fast i en ny studie som lyfter behovet av att bygga ut elsystemen.

23. maj 2023

En energikartläggning ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten.

16. maj 2023

Med hjälp av såpbubblor kartlägger ett gäng forskare på Högskolan i Gävle luftflöden i ett rum. Syftet är att finna ventilationsmetoder som kan minska spridningen av sjukdomar och smittämnen.

9. maj 2023

Europaparlamentet har lagt fram ett förslag på hur äldre fastigheter ska renoveras så att de blir så kallade nollemissionsbyggnader. Samtidigt ställs hårda krav på att nya byggnader ska vara klimatneutrala.

25. april 2023

Nu lanserar GK en helt ny tjänst, som på ett enkelt sätt hjälper fastighetsägare i kristider. Tjänsten tar kontroll över situationen när energipriserna skenar, och förslår en rad lämpliga åtgärder för att undvika en förödande kostnadschock.

1 2 3 4 5 ... 8
1 2 3 4 5 ... 8

Vad är GK Cloud

Trött på dyra och onödiga driftstopp? Då kan den smarta digitala tjänsten GK Cloud vara lösningen.

Ventilation och smittspridning

Hur kan bra ventilation förebygga smittspridning av corona på arbetsplatser?