24. maj 2024

Det krävs bättre ventilation i Sveriges skolor och förskolor. När lärarna betygsätter arbetsmiljön framkommer stora brister i skolornas inomhusklimat. Värst är det på högstadiet där sex av tio lärare anser att inomhusklimatet är dåligt.

24. maj 2024

Dagens luftfilter har sina begränsningar. Därför håller en forskargrupp på Mittuniversitet på att utveckla ett nytt, miljösmart luftfilter som använder statisk elektricitet för att fånga upp partiklarna.

30. april 2024

Rätt luft på rätt plats ger en mer behaglig inomhusmiljö – och sparar energi och pengar. Med välavvägd ventilation blir din fastighet bättre för alla.

24. april 2024

Ett hotell men också tre restauranger, spa, kontor – och en konsertscen. Allt i en och samma byggnad. Det ställde höga krav på ventilation när Göteborgs nya hotell Jacy’z växte fram.

26. mars 2024

Tredimensionell printing kan göra husbyggen både mer avancerade och billigare. Samtidigt skapar det nya möjligheter för återbruk och renovering.

19. mars 2024

Antalet dödliga arbetsplatsolyckor i Sverige har ökat stort och byggbranschen är klart överrepresenterad. Hur arbetar GK för att undvika olyckor?

20. februari 2024

Sverige har haft mycket låga temperaturer och stora temperaturskillnader denna vinter. Det innebär stora påfrestningar för våra byggnader. Ventilationssystemen behöver säkras mot extremkyla för att undvika omfattande skador på fastigheter.

7. februari 2024

Genom att studera termitstackars finurliga teknik, kan vi lära oss hur man bygger energieffektivare ventilation. Svensken David Andréen är med i forskargruppen som har gjort modeller av termitstackar från Namibia.

9. januari 2024

Det återbrukas för lite inom installationsbranschen. Både företagen och miljön har mycket att vinna på mer återbruk. Nu ökar också efterfrågan på återvunna material, men krångliga regelverk och höga kostnader är en utmaning.

23. november 2023

Pandemier och klimatförändringar. Framtidens kontor måste ha en väl fungerande ventilation för att klara nya utmaningar. Samtidigt ska den vara energieffektiv och kunna anpassa sig efter en hybridarbetsplats.

21. november 2023

När byggnaders klimatpåverkan deklareras är inte installationerna en del av beräkningen. Men detta kan komma att ändras snart.
– Många byggbolag vill att installationer ska vara inkluderade, säger GK:s seniorkonsult Catarina Warfvinge.

14. november 2023

Det nya energiklassningssystemet riskerar att slå hårdare mot Sverige än andra EU-länder. Därför har regeringen gett Boverket i uppdrag att se över systemet så att Sverige får likvärdiga konkurrensvillkor som andra länder.

1 2 3 4 5 ... 9
1 2 3 4 5 ... 9

Vad är GK Cloud

Trött på dyra och onödiga driftstopp? Då kan den smarta digitala tjänsten GK Cloud vara lösningen.

Vad är GK Cloud miniatyr

Ventilation och smittspridning

Hur kan bra ventilation förebygga smittspridning av corona på arbetsplatser?

Ventilation Corona bild video