Rådgivning av innovativa och energieffektiva lösningar

Vi är experter på att hitta lösningar för driftoptimering och energieffektivisering på kort och lång sikt. Vi har energirådgivning integrerad i hela vår verksamhet och inom alla våra teknikområden. Hos oss arbetar energiingenjörer, mättekniker, arbetsmiljöingenjörer och miljövetare med målet att skapa energieffektivare byggnader med ett bättre inomhusklimat och arbetsmiljö för alla typer av verksamheter.

Vi ser alla tekniska installationer i fastigheten som en sammanhållen enhet som bör samverka på ett optimalt och klimatsmart sätt. Vi är experter på att utvärdera de tekniska installationerna med hjälp av kunskap om mätteknik och vår omfattande mätinstrumentpark. Med hjälp av våra tekniska mätningar kan vi dra korrekta slutsatser om de tekniska installationernas prestanda och föreslå konkreta åtgärder.

Vi har kunskap och erfarenhet av att driva projekt från idé till fungerande anläggning och erbjuder energiuppföljning och serviceavtal i en väldefinierad process.  

Garanterade besparingar med EPC-modellen 

Våra rådgivare genomför även projekt med hjälp av affärsmodellen EPC (Energy performance contracting). Den innebär att investeringar i energieffektiviserande åtgärder finansieras med framtida garanterade besparingar. På så sätt minimeras risken för orealistiska kalkyler och besparingar. Vi som entreprenör ansvarar för att de garanterade besparingarna har uppnåtts i enlighet med tecknat avtal och ni som kund slipper eventuella negativa överraskningar under projektets gång. 

Energiuppföljning ger kontroll

Systematisk och kontinuerlig övervakning av energiförbrukningen i fastigheter är en av de viktigaste åtgärderna för att spara energi. Energiuppföljning ger kontroll.