29. november 2021

Vet du vad som är en rimlig koldioxidhalt i offentliga miljöer?

22. november 2021

Nu kan den som vill energieffektivisera flerbostadshus få ekonomiskt stöd. Ett nytt statligt stöd infördes nämligen i oktober 2021. För fastighetsägare innebär det att fler energisparande åtgärder blir lönsamma.

17. november 2021

Tappvarmvattencirkulationen är en stor energibov för många fastighetsägare, visar en färsk kartläggning. Och det gäller inte bara äldre hus – också inom nybyggnation finns brister.

10. november 2021

Vi går igenom vad du behöver veta om radon och radionmätningar.

2. november 2021

En koldioxidmätare är ett effektivt sätt att veta om ens ventilationen håller måttet eller inte. Nu rekommenderar flera europeiska länder att mätare används i skolor. – Ett bra verktyg också i Sverige, säger Britta Permats, vd branschföreningen Svensk Ventilation.

25. oktober 2021

Inom kort blir det enklare för fastighetsägare att göra sina hus mer hållbara. I ett unikt projekt på Lunds Tekniska Högskola tar forskarna fram en lättillgänglig handlingsplan för hur byggnaders miljö- och klimatpåverkan kan minska.

21. oktober 2021

Med enkla medel kan du göra byggnader mycket mer energieffektiva redan i ritningsstadiet. Vi har samlat våra bästa tips för ett klimatsmart byggande.

21. oktober 2021

Hur kan bra ventilation förebygga smittspridning av corona på arbetsplatser?

19. oktober 2021

Många av oss har sett tidningsrubriker som varnar för höga radonhalter i 60- och 70-talets miljonprogram men färre vet att nästan alla byggnader kan drabbas. Skolor tycks dessutom ha fler utrymmen med förhöjda radonvärden än kontor och industrier.

4. oktober 2021

Luften på jobbet påverkar både vår hälsa och hur vi presterar. Bra ventilation är nyckel till en hälsosam inomhusmiljö. Här listar vi saker för att upptäcka och åtgärda brister i ventilationen.

17. september 2021

Bättre samarbete, lägre hyreskostnader – och minskad energiförbrukning med 70 procent. Det blev resultatet av flytten för GK i Ystad. Nu vill företaget dela med sig av sina lärdomar till andra.

14. september 2021

Driftstopp i byggnaders tekniska installationer är vanligt och kostar fastighetsbranschen ofattbara summor varje år. Med digital teknik hjälper GK kunder att minska risken för driftstopp. Det bidrar till en mer säker, kostnadseffektiv och hållbar drift.

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

Vad är GK Cloud

Trött på dyra och onödiga driftstopp? Då kan den smarta digitala tjänsten GK Cloud vara lösningen.

Ventilation och smittspridning

Hur kan bra ventilation förebygga smittspridning av corona på arbetsplatser?