9. mars 2022

Klimatförändringar och stigande temperaturer ökar behoven av att kunna kyla ner hus, även i Sverige. Arkitekten och forskaren Marwa Dabaieh utvecklar nu ett klimatvänligt passivt kylsystem som ska vara tillgängligt för alla.

1. mars 2022

Energieffektivisering är en avgörande faktor för en fossilfri framtid och en grönare byggbransch. Organisationen Fossilfritt Sverige tar just nu fram en strategi med målet att uppnå detta.

21. februari 2022

Ett systematiskt miljöarbete förankrat i hela organisationen. Det var målet när GK bestämde sig för att certifiera verksamheten enligt ISO-14001. I dag är företaget i mål – men fortsätter utveckla sitt miljöarbete.

15. februari 2022

En byggdoktor är expert på fuktskador och har alltid den senaste kunskapen inom området.

8. februari 2022

Djupgående detektivarbete och fingertoppskänsla för fukt- och luftproblematik. En byggdoktor är expert på att se helheten, och hitta orsakssamband även i komplexa miljöer.

1. februari 2022

EU diskuterar just nu ett nytt förslag om energieffektivisering av byggnader. Minimikrav för energiprestanda är redan verklighet i flera länder. Så här skulle det påverka den svenska fastighetsbranschen.

24. januari 2022

Brister och fel vid offentliga byggprojekt är ett stort slöseri för samhället, visar siffror från Boverket. Hur jobbar GK för att undvika missar genom byggprocessen?

17. januari 2022

Bygg- och anläggningsbranschen är fortfarande långt ifrån jämställd. Regeringens mål är att minst var fjärde nyanställd ska vara kvinna 2030. För GK är jämställdhet en förutsättning för långsiktig konkurrenskraft.

20. december 2021

Bostäder och lokaler står för ungefär en tredjedel av Sveriges energianvändning. Genom att jobba med VVS- och kylinstallationerna kan den siffran minskas. För varje krona som satsas på VVS- och kylåtgärder får vi dessutom fyra tillbaka i form av minskade energikostnader.

13. december 2021

Padel är trendigare än någonsin och trycket på banorna är högt. Men hur säkrar man bästa möjliga miljö och får spelarna att komma tillbaka? Nyckeln är bra ventilation.

7. december 2021

Nästan 40 procent av Sveriges totala energianvändning går till sektorn bostäder och service. Genom energieffektivisering kan vi minska kostnader för uppvärmning och utsläpp av koldioxid samtidigt som behovet av ny energiproduktion reduceras.

29. november 2021

Vet du vad som är en rimlig koldioxidhalt i offentliga miljöer?

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Vad är GK Cloud

Trött på dyra och onödiga driftstopp? Då kan den smarta digitala tjänsten GK Cloud vara lösningen.

Ventilation och smittspridning

Hur kan bra ventilation förebygga smittspridning av corona på arbetsplatser?