7. november 2023

En ny sajt visar vad varje bransch släpper ut och hur Sverige kan nå klimatmålen. Här kan exempelvis bygg- och installationsbranschen få svar på vad som behöver åtgärdas för att verksamheterna ska bidra till utsläppsmålen.

19. september 2023

Både lagkrav och miljöprofilering driver företag till att bli alltmer hållbara. Stefan Åström, vd på Anthesis, menar att vi behöver räkna på nya sätt för att bygg- och installationsprojekt ska vara lönsamma i en hållbar framtid.

8. augusti 2023

I flera år har GK varit med i ett forskningsprojekt om VR-teknik. Målet är att underlätta för montörer vid installationer. Tekniken har utsetts till årets innovation och uppmärksammas vid en teknikkonferens i Korea.

20. juni 2023

Nybyggen och renoveringar av sjukhus väntas öka, visar en ny rapport. Kraven på att byggnaderna ska vara energieffektiva är höga.

7. juni 2023

Om vi inte anpassar elnäten till extrema väderförhållanden kan elförsörjningen bli mer opålitlig. Det slås fast i en ny studie som lyfter behovet av att bygga ut elsystemen.

23. maj 2023

En energikartläggning ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten.

16. maj 2023

Med hjälp av såpbubblor kartlägger ett gäng forskare på Högskolan i Gävle luftflöden i ett rum. Syftet är att finna ventilationsmetoder som kan minska spridningen av sjukdomar och smittämnen.

9. maj 2023

Europaparlamentet har lagt fram ett förslag på hur äldre fastigheter ska renoveras så att de blir så kallade nollemissionsbyggnader. Samtidigt ställs hårda krav på att nya byggnader ska vara klimatneutrala.

25. april 2023

Nu lanserar GK en helt ny tjänst, som på ett enkelt sätt hjälper fastighetsägare i kristider. Tjänsten tar kontroll över situationen när energipriserna skenar, och förslår en rad lämpliga åtgärder för att undvika en förödande kostnadschock.

4. april 2023

Målet är tydligt: Sverige ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Men politikerna riskerar att missa en viktig pusselbit i debatten, nämligen energieffektivisering. Det menar Installatörsföretagen i en ny rapport.

21. mars 2023

Med relativt enkla medel kan Sverige spara 9 procent av sin energiförbrukning. Det skulle inte bara innebära lägre kostnader för de som energieffektiviserar, utan det skulle också sänka elpriset i södra Sverige med ungefär 40 procent nästa vinter.

7. mars 2023

Missa inte våra fem tips för att spara el på er arbetsplats.

1 2 3 4 5 ... 9
1 2 3 4 5 ... 9

Vad är GK Cloud

Trött på dyra och onödiga driftstopp? Då kan den smarta digitala tjänsten GK Cloud vara lösningen.

Vad är GK Cloud miniatyr

Ventilation och smittspridning

Hur kan bra ventilation förebygga smittspridning av corona på arbetsplatser?

Ventilation Corona bild video