Kvinne og godt inneklima

Bra inomhusmiljö ökar välbefinnandet

Vad innebär egentligen en bra inomhusmiljö?

Inomhusmiljön omfattar alla fysiska och kemiska förhållanden som påverkar oss i alla typer av byggnader. Kännetecknande för en bra inomhusmiljö är god luftkvalitet, bra akustik med låga ljudnivåer och bra belysning. Inomhusmiljön har stor betydelse för inlärningsförmåga, hälsa och välbefinnande hos befolkningen. Den är även särskilt viktig för alla som kämpar med astma, allergier eller överkänslighet.

Inomhusklimat i arbetslivet

Undersökningen "Inomhusklimat på arbetsplatsen 2023" är klar - se alla resultat här!

Fire av ti ansatte i skolebygg plages av dårlig inneklima

Det lilla extra bör vi få styra själva

Ny forskning slår fast att det är individuellt vid vilken inomhustemperatur vi är mest produktiva – och att det är skillnad mellan kvinnor och män. Möjligheten att påverka är det som verkligen gör oss nöjda. De senaste (två till tre) åren har flera studier påvisat att vi i flera år har tänkt fel när det gäller regleringen av inomhusklimatet.

Menn, kvinner og inneklima | Det lille ekstra bør vi få styre selv

Slipp dålig ventilation på jobbet

Luften på jobbet påverkar både vår hälsa och hur vi presterar. Bra ventilation är nyckel till en hälsosam inomhusmiljö. Här listar vi saker för att upptäcka och åtgärda brister i ventilationen.

Luften på jobbet påverkar både vår hälsa och hur vi presterar.

Bra luft gör dig smartare

Visste du att ett bra inomhusklimat gör att vi presterar bättre? Både temperatur och ventilation inomhus roll spelar nämligen roll för vår produktivitet, kreativitet och mående, visar forskning.

Bra luft_kontor

Vi ser möjligheter istället för begränsningar

GK ska vara en pådrivare som tar ansvar, ligger i framkant och inspirerar. Vi är en pådrivare för en mer hållbar byggbransch, en pådrivare för energieffektiva byggnader som är både lönsamma och framtidsinriktade och en pådrivare för en bra inomhusmiljö som ger ökat välbefinnande och ökad produktivitet. Vi ser möjligheter istället för begränsningar – och är en pådrivare för sunda, smarta och värdeskapande byggnader.

Et fellesareal med mange mennesker som går forbi  - sammen eller alene. Grønne planter og godt inneklima.