Et fellesareal med mange mennesker som går forbi  - sammen eller alene. Grønne planter og godt inneklima.

Vårt arbete för framtiden

Vi ser möjligheter istället för begränsningar

GK ska vara en pådrivare som tar ansvar, ligger i framkant och inspirerar. Vi är en pådrivare för en mer hållbar byggbransch, en pådrivare för energieffektiva byggnader som är både lönsamma och framtidsinriktade och en pådrivare för en bra inomhusmiljö som ger ökat välbefinnande och ökad produktivitet. Vi ser möjligheter istället för begränsningar – och är en pådrivare för sunda, smarta och värdeskapande byggnader.

Hållbarhet

GK:s vision är att vara en klimatförebild där hållbarhet är kärnan i vår verksamhet.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle

Energieffektiva byggnader främjar klimatet

Med de klimatutmaningar världen står inför är det viktigare än någonsin att inte slösa med energi. Att skapa mer energieffektiva byggnader – antingen genom nybyggnation eller renovering av befintliga byggnader – är en viktig del av lösningen.

Inngangsparti i et næringsbygg

Bra inomhusmiljö ökar välbefinnandet

Kännetecknande för en bra inomhusmiljö är god luftkvalitet, bra akustik med låga ljudnivåer och bra belysning. En god inomhusmiljö är av stor betydelse för befolkningens hälsa och välbefinnande.

Kvinne og godt inneklima