Vårt arbete för framtiden

Energieffektiva byggnader främjar klimatet

Med de klimatutmaningar världen står inför är det viktigare än någonsin att inte slösa med energi. Att skapa mer energieffektiva byggnader – antingen genom nybyggnation eller renovering av befintliga byggnader – är en viktig del av lösningen.

Hållbarhet

GK:s vision är att vara en klimatförebild där hållbarhet är kärnan i vår verksamhet.