Smarta byggnader

Smarta byggnader för en hållbar framtid

GK Cloud är en molnbaserad, leverantörsoberoende plattform för både drift och underhåll av byggnader. GK Cloud gör det enkelt att fatta smarta beslut gällande tekniska installationer. Det ger stora energi- och klimatbesparingar under byggnadens hela livstid och ett optimalt inomhusklimat för dem som vistas där​.

Vi tänker framåt

80 procent av de byggnader vi har 2050 är redan byggda. Med GK Cloud förlänger vi byggnaders livslängd och hjälper dig att hitta bättre och mer energieffektiva lösningar.

GK Cloud gör byggnader mer hälsosamma, smarta och värdeskapande

 • 20-35 %

  Reduktion i CO2-ekvivalenter

 • 20-25 %

  Reduktion i energiförbrukning

 • 5-10 %

  Reduktion i underhållskostnader

 • 10-20 %

  Ökad produktivitet hos slutanvändaren

GK Cloud ger dig

Enklare drift till vardags

Ett modernt fastighetssautomationssystem som ger dig den information du behöver, på de enheter du använder, så att du kan fatta bra faktabaserade beslut om tekniska installationer som skapar ett bättre inomhusklimat i dina byggnader. GK Cloud har en användarvänlig instrumentpanel anpassad för mobil, surfplatta och PC.

Ett strategiskt verktyg

GK Cloud ger dig en total överblick över alla byggnader i din portfölj. Den är kompatibel med äldre automationssystem, så du kan samla standardiserad data från alla tekniska installationer i en molnbaserad plattform. Du får ett strategiskt verktyg som gör data till ett beslutsunderlag.

Data och insikter för hållbara val

GK Cloud ger dig den data och den insikt du behöver för att göra hållbara val, så att du kan nå dina mål för energieffektivisering och lägre koldioxidutsläpp genom mätning och hantering av inomhusklimat och energianvändning. GK Cloud förlänger livslängden på komponenter med lägsta möjliga energiförbrukning.

Minskad energiförbrukning och minskade kostnader

GK Cloud hjälper dig att spara energi, tid och pengar. Vi skräddarsyr lösningen med de integrationer du behöver för att nå dina mål. Automatiska algoritmer för förebyggande service ger 5-10 % minskning av underhållskostnader och vi kopplar ihop elpris och väderdata för att optimera energikostnaderna.

Ökad kvalitet och komfort

Med GK Cloud skapar vi hälsosamma, smarta och värdefulla byggnader som ger bättre hälsa, trivsel och välbefinnande för användarna. Bättre inomhusklimat ger bättre produktivitet med lägre sjukfrånvaro och nöjda användare. GK Cloud bidrar till en produktivitetsökning för slutanvändare på 10-20%.

Vill du läsa mer om digitalisering?

14. september 2021

Driftstopp i byggnaders tekniska installationer är vanligt och kostar fastighetsbranschen ofattbara summor varje år. Med digital teknik hjälper GK kunder att minska risken för driftstopp. Det bidrar till en mer säker, kostnadseffektiv och hållbar drift.

13. augusti 2021

Smarta byggnader är framtiden och nya digitala tjänster inom fastighetsautomation en förutsättning. GK Cloud gör det enkelt att få en mer hållbar, säker och kostnadseffektiv drift.

12. maj 2021

Vid större nybyggnationer och renoveringar använder GK idag VR-teknik för att öka effektiviteten och minska risken för fel och materialspill. ”VR bidrar till ökad hållbarhet och lägre produktionskostnader för kunden”, säger Ulrik Andersson, projektchef på GK.

GK Cloud

GK Cloud är en av landets ledande lösningar för behovsstyrt och prediktivt underhåll byggt på en unik, molnbaserad teknikplattform.

Energieffektivisering

En bra inomhusmiljö och produktiva arbetsplatser i kombination med en effektiv energiförbrukning- så vill vi att du ska ha det när du vistas i dina byggnader. Vi gör det både lönsamt och framtidssäkrat för dig.