Kompletta lösningar för kyla och värmepumpar

Vi erbjuder installation och underhåll av alla typer av kylmaskiner och utrustning. Vi designar, levererar och installerar alla sorters värme- och kylanläggningar.

Ofta är det stora energikostnader knutna till kylning och här kan vi bidra med lösningar som är effektiva i förhållande till energiförbrukning. Vi ser även till att myndigheternas krav inom hantering av köldmedier efterföljs.  
 
Våra kylteknikföretag är certifierade för kylarbeten, kat 1. Det garanterar insatser av högsta kvalitet enligt föreskrivna myndighetskrav. Vi är även ackrediterade för provtryckning med gas enligt Swedacs kvalitetskrav. 

Swedac ackreditering
Swedac ackrediteringHållbarhet och kvalitet i fokus 

Vi skräddarsyr installationslösningar efter dina behov och ser till att hålla oss inom satta budgeten. Hållbarhet är ett fundament när det gäller alla våra lösningar och är i fokus även inom kylteknik. Med våra tjänster och lösningar garanterar vi dig ett hållbart resultat som besparar dig både tid, pengar och miljö. Tillsammans väljer vi den projektform som lämpar sig för ditt projekt. 

Kundanpassade serviceavtal 

Undvik tidsödande driftstopp och dyra reparationer genom att ha regelbunden service och underhåll på din fastighet, anläggning eller industri. Vi finns tillgängliga för såväl löpande som akuta åtgärder. Du kan välja vilket serviceavtal som passar dig och din verksamhet bäst.  

Hitta ditt lokala kontor

Hitta ditt lokala kontor för att få lösningar anpassade till din verksamhet.

Lavere energikostnader er nøkkelen - bli kjent med løsningene i Miljøhuset GK i Ryen