Vår visselblåsartjänst – GK Whistle

GK är ett ansvarstagande företag med höga etiska standarder och stor respekt för allt som påverkas av vår verksamhet. Vi främjar öppenhet och uppskattar alla som säger till när de observerar eller upplever något som inte är i linje med våra värderingar eller etiska riktlinjer.

I första hand uppmanar vi dig att kontakta en chef inom vår organisation. Om du vill vara anonym har du möjlighet att använda vår visselblåsartjänst GK Whistle.

GK Whistle är en funktion som anställda, kunder, leverantörer eller andra aktörer kan använda för att anonymt rapportera misstankar om försummelser eller regelbrott.

Det går att rapportera anonymt om man har misstankar om något som bryter mot GK:s värderingar och etiska riktlinjer, och som kan påverka vårt företag eller människors liv och hälsa. Du behöver inte ha belägg för dina misstankar, men all rapportering ska göras i god tro.

Vår externa visselblåsartjänst bidrar till att vi kan få tidiga varningar, vilket minskar riskerna. Tjänsten bidrar även till att främja en god affärsetik så att medarbetarnas, kundernas och samhällets förtroende för oss upprätthålls.

Din rapport behandlas säkert och konfidentiellt

GK Whistle levereras av en extern partner, WhistleB, för att säkerställa datasäkerheten och anonymiteten. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordsskyddad och all dialog med den som rapporterar sker via tredjepartslösningen.

Alla rapporter behandlas konfidentiellt och alla data raderas när ärendet är utrett och avslutat.

Hur man skickar in en anonym rapport

Det är enkelt och säkert att skicka in en rapport. Följ bara instruktionerna i formuläret. När du skickar in en rapport visas ditt personliga ID och lösenord på skärmen. Se till att spara dem på ett säkert sätt. Du kommer att vara anonym under hela den dialog som förs via denna tjänst.

Du kommer inom kort att få en bekräftelse på att din rapport har registrerats och inom 10 kalenderdagar får du ett svar eller en uppföljningsfråga. Kom ihåg att du måste logga in för att se meddelandena. Eftersom du rapporterar anonymt har vi ingen möjlighet att informera dig när du har fått svar.

Vår styrning

GK-koncernen är ett ansvarstagande företag som tar både kunder, anställda och samhället på allvar och vi väljer därför att utöva vår verksamhetsstyrning i enlighet med nternationella principer om god ägarstyrning och företagsledning.

Bygg og gatemiljø