Så kan återbruket öka i installationsbranschen

9. januari 2024
Det återbrukas för lite inom installationsbranschen. Både företagen och miljön har mycket att vinna på mer återbruk. Nu ökar också efterfrågan på återvunna material, men krångliga regelverk och höga kostnader är en utmaning.

Material till ett värde av 19 miljarder kronor faller ur den svenska ekonomin varje år, enligt en rapport från IVL (Svenska Miljöinstitutet). Detta på grund av de stora avfallsmängderna i bygg- och anläggningssektorn. Det finns alltså stora vinster för både miljön och företagen inom installations- och byggbranschen att öka återbruket och minska svinnet.

– Vi ser en tydlig trend att beställare ställer krav på återbruk och klimatsmarta lösningar som tar hänsyn till installationens hela livscykel. Så det här projektet har varit ett viktigt steg för att identifiera vad aktörer i branschen kan göra för att öka återbruket, säger Johanna Andersson, projektledare på IVL i ett pressmeddelande.

I rapporten listas 13 aktiviteter som installatörerna själva kan genomföra för ett mer cirkulärt arbetssätt på kort och på lång sikt. Det handlar till exempel om att öka efterfrågan på cirkulära och återbrukade produkter, minimera spill vid installation och sortera för återvinning.

– Vi hoppas att handlingsplanen kan bidra till att de hinder som finns i dag vad gäller återbruk vänds till möjligheter i stället. Sedan behöver branschen fortsätta att utvecklas, och samarbeta i dessa frågor för att få till en omställning från linjära till cirkulära flöden, säger Johanna Andersson.

Catarina Warfvinge, seniorkonsult på GK, berättar att återbruket inte är särskilt etablerat i installationsbranschen i dag, men att efterfrågan ökar.

– Viljan är stor och man laddar inför en omställning. Problemet har varit att man inte kunnat räkna hem det affärsmässigt, säger Catarina Warfvinge.

När ventilationskanaler och rör rivs i dag går det vanligtvis till skrot och blir nya material. Att återvinna kanalerna kräver för mycket arbete med rekonditionering och rengöring att det sällan är lönsamt. Dessutom kostar lagerhållning och transporter en hel del. En tanke som Catarina Warfvinge har, är att öka återbruket så mycket som möjligt på plats. Att rengöra och reparera vid bygget i stället för att riva ut och slänga allt. Hon lyfter också marknadsplatsen ccbuild.se där begagnade byggnadsmaterial säljs.

– Där hamnar mycket material som är i för bra skick för att slänga under rivningsprojekt. Det går att söka direkt på produkter eller hela system exempelvis. De har väldigt många prylar att söka bland på webbplatsen och det är billigare än att köpa nytt. Det här är ett jättebra exempel på återbruk i bygg- och installationsbranschen, berättar Catarina Warfvinge.