GK Cloud

GK Cloud är en av landets ledande lösningar för behovsstyrt och prediktivt underhåll byggt på en unik, molnbaserad teknikplattform.

Lösningen är speciellt anpassad för drift, övervakning och analys av tekniska installationer i byggnader och byggnadsportföljer. Driftdata kan hämtas från i stort sett alla typer av SD-system eller övervakningssystem och samlas i ett enda gränssnitt som är tillgängligt från både PC, surfplatta och mobil.

Smarta byggnader och behovet av energieffektivitet gör det allt viktigare att få en heltäckande överblick över alla tekniska installationer i en byggnad.

Sensorer och Internet of Things (IoT) har hjälpt till att se till att allt från pumpar, ventilationssystem, ljusstyrning och passersystem till temperaturer, luftfuktighet och plötsliga spänningsförluster kan övervakas från appar. Det är dock först när detta sammanställs i en översiktlig helhetsbild som de verkliga vinsterna kan realiseras. GK Cloud gör det enkelt att hålla koll på all teknik i byggnaden och bidrar till en förutsägbar, stabil och energieffektiv drift av de tekniska installationerna.

Läs också:

Byggnadsautomation med molnbaserade lösningar
Läs mer
Møte - Torgeir Spets og Hege Myrdal Engebretsen
Rådgivning av innovativa och energieffektiva lösningar
Läs mer

Smarta byggnader – vi tänker framåt

80 procent av byggnaderna som kommer att finnas 2050 är redan byggda. Med GK:s lösningar förlänger vi byggnadernas livslängd och hjälper dig att hitta bättre och mer energieffektiva lösningar.

Smarte bygg