”Vi behöver räkna på nya sätt för hållbart byggande”

19. september 2023
Både lagkrav och miljöprofilering driver företag till att bli alltmer hållbara. Stefan Åström, vd på Anthesis, menar att vi behöver räkna på nya sätt för att bygg- och installationsprojekt ska vara lönsamma i en hållbar framtid.

De flesta branscher genomgår just nu en förändring för att minska sin klimatpåverkan. I dag måste de ta hänsyn till nya faktorer som återbruk och högre byggkrav på grund av klimatförändringar. Stefan Åström, vd på Anthesis Sverige och doktor i energi och miljö, menar att installationsbranschen måste tänka nytt.

Hur behöver vi räkna framöver?

– Man bör lägga till de ekonomiska värden som är kopplade till samhällsekonomiska vinster och kostnader redan när man gör kalkyler för installations- eller byggprojekt. Då kommer resultaten, alltså kostnaderna och nyttan, i projektet att fånga det cirkulära målet som man försöker nå på ett bättre sätt.

Hur ska privata installations- och byggprojekt lockas att räkna annorlunda?

– De kommer att behöva räkna på det här viset för att minimera risker inför kommande lag- och regleringskrav. Genom att börja räkna på cirkulär ekonomi redan i dag minskar man risken att missa tåget i den samhällsomställningen som pågår, för det kan bli mycket dyrare. Det kan till exempel handla om att räkna på att projektet ska klara av extrema väderförhållanden och liknande. Det handlar alltså både om kommande policy- och lagkrav, samt att anpassa sig efter nya branschstandarder. Just nu kan det också finnas en marknadsföringsfördel att driva sina projekt på ett hållbart sätt. Det är alltså både piska och morot som driver på det nya räknesättet.

Kan du säga något branschspecifikt för bygg- och installationsbranschen?

– Vi gjorde en första testberäkning på återanvändning av betongplattor för att se vilka ekonomiska nyttor det kunde ge och samtidigt ta hänsyn till samhällsvärden. Den stora vinsten är minskade utsläpp av växthusgaser. Om man kan undvika att bryta nya råmaterial har det också en markanvändningseffekt. Den här biten är svår att räkna på eftersom det är så många faktorer som måste vägas in. Exempelvis vad det är för material och var de kommer ifrån. En stor brist i dag är att vi inte har en färdig infrastruktur för återbruk, men marknaden för återvunna material är under utveckling. Detta gör att återanvändningen av material fortfarande kan vara samhällsekonomiskt dyrare än att tillverka nytt. Men allteftersom infrastrukturen för återbruk utvecklas kommer den att bli billigare.

Finns det några givna steg att ta inom installationsbranschen?

– Energieffektivisering är det mest effektiva man kan göra i dag, det kommer alltid ut som den absolut bästa åtgärden för både miljön och fastighetsägarens ekonomi. Detta är branschen väl medveten om och mina beräkningar ger stöd för hur viktigt det arbetet är. När det kommer till återbruk i ventilationsbranschen kan jag tänka mig att det är en mycket svårare beräkning. Att återbruka don och tunna rör kan vara svårt att få lönsamt.