Så kan bra ventilation minska spridning av Corona

27. april 2021
Bra ventilation kan förbygga covid-19 och andra droppsmittor som förkylningar, influensa och vinterkräksjuka. Med enkla åtgärder som att låta ventilationen stå på och bara ha tilluftflöden med uteluft gör ventilationen mest nytta.

Vid det här laget vet vi att det viktigaste för att förhindra smittspridning av covid-19 och våra vanliga droppsmittor är att hålla avstånd. Men också ventilationen har stor betydelse, inte minst på arbetsplatsen.

– Ventilation hjälper inte mot de större droppar med covid-19-virus som man kan träffas av inom någon meter från en smittsam person. Däremot späder den effektivt ut koncentrationen av de virusdroppar som är så små att de hänger kvar i luften när någon hostat, nyst eller talat, säger Erik Österlund, teknik- och miljöchef på branschorganisationen Svensk Ventilation.

I Sverige tar ventilationssystemen i de flesta fastigheter tilluften utifrån. Det är fördelaktigt eftersom just tillförseln av uteluft minskar smittspridning jämfört med återluft. Viktigt är också att ventilationen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalen – ju trängre utrymmen med undermålig ventilation desto större smittrisk.

–  Om jag ska ge mig på att sammanfatta Svensk Ventilations rekommendationer för hur vi kan minska smittspridning av droppsmittor så är de att fortsätta ventilera, om möjligt stänga av återluftfunktionen och ha en kontinuerlig drift även om det är okej att ventilationen nattetid ställs in på ett lägre flöde, säger Erik.

Erik Österlund_porträtt.jpg
Erik Österlund, teknik- och miljöchef på Svensk Ventilation

Svensk Ventilations erfarenhet är att många ventilationssystem i kommersiella lokaler inte fungerar optimalt och att det framför allt handlar om att luftflödet behöver justeras. Det är en relativt enkel och billig åtgärd. De flaggar särskilt för att kontrollera tryckbalansen i så kallade roterande värmeväxlare som är vanliga i kommersiella lokaler. Deras konstruktion ökar risken för att kontaminerad luft går tillbaka in i tilluftflödet.

– Rekommendationerna vi ger för att minska smittspridning av covid-19 är i stort desamma som de rekommendationer vi alltid har för att luftkvalitén ska bli så bra som möjligt på en arbetsplats. I coronatider behöver man inte utföra service och underhåll oftare än vanligt men se till att det blir gjort. Sätt långsiktiga, regelbundna rutiner för skötsel och kontroll av ventilationssystemet. Det är ett enkelt sätt att minska risken för att droppsmittor sprids helt i onödan.


Så minskar ni smittspridning på arbetsplatsen:

 • Låt ventilationen stå på, det är bättre att dra ner den nattetid än att stänga av den helt. Ett annat alternativ är att låta den stå på från två timmar före till två timmar efter arbetsdagens slut. Då ventileras föroreningar och smittämnen ut.
   
 • Om möjligt, stäng av eventuell återluft så att all tilluft består av uteluft.
   
 • Arbeta i mindre grupper och anpassa antalet personer till rummets volym och ventilation.
   
 • Ta hjälp av en drifttekniker som ser till att ventilationen fungerar optimalt, dvs. säkerställ luftflödet, att aggregaten har rätt tryckbalans och att service utförs enligt rekommendation.
   
 • Byt filter när kalendern/övervakningssystemet indikerar att det är dags. Följ praxis och använd heltäckande kläder, handskar, andningsmask och skyddsglasögon. Lägg det gamla filtret i en plastpåse och försegla.


Källa: Svensk Ventilation och Arbetsmiljöverket.