Total- och utförandeentreprenader

Vår entreprenadverksamhet utformar och installerar tekniska system inom nybyggnation och renovering. Vi erbjuder dig och din verksamhet skräddarsydda installationslösningar genom att vara med hela vägen, från idé och design till komplett lösning med installation och drift.

För att säkerställa kvalitet, effektivitet och säkerhet arbetar vi enligt väl dokumenterade processer och fastlagda rutiner. Vi har ett utvecklat stöd för produktionsplanering och produktionsgenomförande och kan visuellt presentera moderna, tidsriktiga och projektspecifika lösningar i varje enskild entreprenad.  

Rådgivning av innovativa och energieffektiva lösningar

Vi ser alla tekniska installationer i fastigheten som en sammanhållen enhet som bör samverka på ett optimalt och klimatsmart sätt.

Møte - Torgeir Spets og Hege Myrdal Engebretsen