ROT – Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad

Med vår kompetens och erfarenhet av hur du kan förbättra och optimera befintliga installationer erbjuder vi anpassningar och kompletteringar utifrån era önskemål och behov. Dessa projekt kallas för ROT-projekt (Renoveringar, Ombyggnader och Tillbyggnader).

Vi erbjuder ett komplett åtagande där vi tar ansvar för konstruktion, projektering och utförande för att uppfylla kraven utifrån en framtagen behovsanalys. Vi genomför behovsanalysen tillsammans med er och därefter tar vi fram förslag för ett ROT- projekt. 

Utöver konstruktion och projektering tar vi även fram ett förslag som är det bästa ur miljösynpunkt, med minsta möjliga påverkan på miljön. Vi skapar och levererar en teknisk installation med energigaranti och som är hållbar ur en miljösynpunkt. 

För att anläggningar ska ha en lång livslängd och garantera en säker drift erbjuder vi även service och tillgång till GK tjugofyra timmar om dygnet året runt.