Teknisk drift

Vi erbjuder dig och din verksamhet uppdrag där vi sköter den löpande tekniska driften i samtliga typer av fastigheter och anläggningar. Vi säkerställer att samtliga system samverkar optimalt och effektivt för att undvika driftstörningar och uppnå önskat resultat. Vi agerar som fastighetsägarens förlängda arm för skötsel av fastighetens tekniska system.

De flesta fastigheter och anläggningar har många installationer som måste fungera dag ut och dag in, året om utan några driftstopp. De tekniska installationerna ska samverka optimalt för att hålla luften frisk, temperaturen behaglig och göra så att elen fungerar felfritt, samtidigt som de ska förbruka så lite energi så möjligt och är hållbara ur ett miljöperspektiv.   

Med vår kompetens och breda erfarenhet hjälper vi dig och din fastighet eller anläggning att sätta ihop en effektiv driftorganisation som är anpassad efter era förutsättningar. Vi levererar skräddarsydda lösningar för er verksamhet genom att vara på plats och även övervaka och sköta om den tekniska driften på distans. Vi erbjuder service 24 timmar om dygnet året runt. 

Samordnat underhållsprogram 

 I samtliga fastigheter är det vanligt att leverantörerna av de olika tekniska systemen upprättar drift- och skötselinstruktioner över de olika tekniska områdena. Vi kan samordna dessa instruktioner med era övergripande krav till en gemensam underhållsplan. Tack vare denna samordning undviks onödigt dubbelarbete samtidigt som kraven tillgodoses och att tänkta mål uppnås.  

Vi kan också hjälpa till att skapa dessa planer i fastigheter som saknar detta för att optimera sitt underhåll.  

GK hjälper till med förvaltning och service av:  
 

 • Ventilations- och värmeanläggningar  
 • Styr- och regleranläggningar 
 • VS/rörsystem  
 • Kylsystem  
 • Energioptimering  
 • Tillsyn – och skötsel av fastigheter 
 • Anläggningsskötare brandsystem 
 • Felanmälan 
 • Åtgärder av fel som uppstår i fastigheten 
 • Optimering av driften som förbättrar fastighetsnettot 
 • Förbättringsförslag för verksamheten