Så arbetar GK för att motverka olyckor

19. mars 2024
Antalet dödliga arbetsplatsolyckor i Sverige har ökat stort och byggbranschen är klart överrepresenterad. Hur arbetar GK för att undvika olyckor?

Under en vecka i december 2023 omkom lika många byggnadsarbetare som under hela 2022. De mest omtalade olyckorna var en hiss som rasade på en byggarbetsplats i Sundbyberg och en olycka vid Northvolts anläggning i Skellefteå. Byggbranschen är en av de mest drabbade branscherna och Arbetsmiljöverket menar att de flesta olyckor hade gått att undvika genom förebyggande arbete.

GK bedriver ett systematiskt och målinriktat arbetsmiljöarbete, och har en nollvision mot skador och olyckor. En viktig del är just det förebyggande arbetet.

–Vi vill få in så många riskobservationer och rapporterade tillbud som möjligt så att vi kan undvika olyckor framöver. Inom byggbranschen kan det vara svårt att få medarbetarna att ta sig tid att rapportera, så vi arbetar också för att underlätta detta, säger Tina Bohlin, KAMS-chef på GK (Kvalitet, Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet).

Det har inte inträffat några allvarliga olyckor på GK, men de olyckor som har skett lyfts som exempel så att medarbetarna ska vara observanta och uppmärksamma på eventuella risker framåt.  

– GK går igenom all rapportering månadsvis på våra möten. Vi arbetar också mycket med riskbedömning på plats innan vi startar upp arbetet. De som kommer till en ny arbetsplats ska fråga sig om det kan uppstå farliga situationer. Om man ser en risk ska man inte utföra arbetet, utan kontakta chefen, säger Tina Bohlin.

Ett annat sätt att uppmärksamma säkra arbetsplatser är GK:s årliga arbetsmiljödagar. Då fokuserar GK på ett antal förbättringsområden som de kartlagt utifrån samtal med ledare och arbetsmiljöombud samt utredningar efter händelser.

– På GK är risken högst för skärskador, fall- och elolyckor. Med bakgrund av detta har vi hösten 2023 satt upp en egen arbetsgrupp som tittar på bakomliggande orsaker och hur vi kan tänka nytt kring åtgärder som säkerhetsbarriärer eller utbildning, säger Martine Lovise Drevvatne, HMS-chef på GK.