Studenter och nyutexaminerade

Vill du lära dig mycket samtidigt som du är med och gör skillnad för samhället och klimatet? Som nyutexaminerad ingenjör på GK hjälper du till att dra både GK och branschen i riktning mot en mer hållbar byggbransch.

Är du nyfiken på ny teknik, vill ha resultatansvar och inkludera dina kollegor i ditt arbete, då passar du in hos GK. Var med och påverka framtidens byggnader! Din kunskaps behövs, för att vi ska kunna hitta ännu bättre tekniska lösningar för framtidens byggnader.

Som ung och nyutbildad utgör du grunden för nästa generations Team GK. Vi ger dig de verktyg du behöver på din karriärresa, genom att erbjuda bra utbildningar och låta dig arbeta tillsammans med kollegor som vill ditt bästa och som utmanar dig.

Har du en bakgrund inom energi och miljö, rör/vvs, teknik/byggnadstekniska områden, automation, elektroteknik, kylteknik, andra teknikområden eller teknisk yrkesutbildning vill vi gärna komma i kontakt med dig.

Hälsa på Robin!

Jag heter Robin och jobbar på rådgivning. Mitt arbete är väldigt varierande, det kan vara allt från energikartläggningar till injustering av ventilation och vätskesystem, vätskekontroller, beräkna lönsamheter för olika energiåtgärder, hitta eventuella brister och potentiella förbättringar för både kunder och miljön.

Hälsa på Robin!

Jag heter Robin och jobbar på rådgivning. Mitt arbete är väldigt varierande, det kan vara allt från energikartläggningar till injustering av ventilation och vätskesystem, vätskekontroller, beräkna lönsamheter för olika energiåtgärder, hitta eventuella brister och potentiella förbättringar för både kunder och miljön.

Vi hjälper dig att utvecklas

Du får använda den kompetens du redan besitter, samtidigt som du får utbildning och en möjlighet att utvecklas i din nya roll. Inom GK finns det många karriärmöjligheter och du får en god inblick i andra teknikområden och olika arbetssätt, samtidigt som du specialiserar dig inom ditt område. Du deltar i kundmöten och möten med byggherrar, följer med på arbetsplatsinspektioner och bygger upp en god förståelse för samspelet mellan de olika rollerna i ett byggprojekt eller serviceuppdrag.

Hos oss får du omsätta teori till praktik och arbeta med dagens och morgondagens lösningar för spännande kunder. På GK möter du duktiga och engagerade chefer som ser dig, bryr sig om dig och hjälper dig framåt. Du får verktygen du behöver och blir en del av ett team som använder smarta lösningar för att lösa komplexa utmaningar.

Läs också:

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle
Energieffektiva fastigheter är en del av lösningen
Läs mer

Tillsammans för en hållbar byggbransch

Världen står inför stora klimatutmaningar och det krävs därför en drastisk omställning av samhället så att vi går i en mer hållbar riktning – baserad på ny teknik och förnybar energi. Globalt står bygg- och anläggningsbranschen för 40 procent av klimatutsläppen, samt material- och energiförbrukningen.  Därför måste vi minska klimatbelastningen från bebyggda miljöer. Vi tror att den kompetens och de attityder som unga medarbetare tar med sig ut i arbetslivet är avgörande för att vi ska nå vårt mål att bli en klimatförebild.

Alla på GK jobbar inte alltid med samma uppgifter, men vi är alltid ett team. Vi kan inte ensamma lösa utmaningarna kopplade till klimatkrisen, men tillsammans kan vi göra mycket. Vi måste börja med oss själva och föregå med gott exempel.

Hälsa på Anna!

Anna heter jag och jag jobbar på GK rådgivning här i Malmö. Jag har ganska nyligen tagit examen till energispecialist. Jag gick en yrkesutbildning i 2 år. Jag jobbar med lite allt möjligt, allt från energirådgivning till servicetekniker.

Hälsa på Anna!

Anna heter jag och jag jobbar på GK rådgivning här i Malmö. Jag har ganska nyligen tagit examen till energispecialist. Jag gick en yrkesutbildning i 2 år. Jag jobbar med lite allt möjligt, allt från energirådgivning till servicetekniker.

Vår vision är att vara en klimatförebild, och våra dagliga handlingar är det som skapar förändring. Hos oss på GK blir du en drivande kraft som tar och får ansvar, visar vägen och inspirerar till att bygga hållbara samhällen för generationer.

Vill du arbeta med samhällsviktiga uppgifter och bidra till att vår bransch tar sin del av klimatansvaret? Då är GK ett steg i rätt riktning.

Inkludering och mångfald på GK

Vi anser att inkludering och mångfald är viktigt för att skapa ett bra arbetsklimat. Vi inspireras av olikheter, och genom öppenhet, respekt och samarbete bygger vi upp ett ömsesidigt förtroende.

Så här arbetar vi med inkludering och mångfald
Team GK. Handlingar som räknas.

Vill du jobba på GK?

Hos får du vara med och skapa levande, välfungerande byggnader. Vi har alla olika uppgifter, men vi är alltid ett team. Läs mer om oss och se våra lediga tjänster.

Se lediga tjänster
EB-Vil du være med å bygge for fremtiden?