Specialister på ventilation

En välfungerande ventilation är a och o i att skapa ett bra inomhusklimat och frisk luft. Vi levererar anpassade ventilationsinstallationer både till nya och befintliga byggnader. Arbetet anpassas till de regler som gäller för varje fastighet och målet är alltid att nå lägsta möjliga driftskostnader.

God ventilation ökar produktiviteten och välbefinnandet. För att uppnå det behövs rätt temperatur och frisk luft, och att överskottsvärme, föroreningar och fukt tas bort så att de som vistas i byggnaden skall ha en god och effektiv vardag. Vi projekterar, levererar och monterar luftbehandlingssystem och hjälper dig på så sätt att optimera ditt inomhusklimat. 

Kompetens och erfarenhet 

Vi har levererat ventilation sedan 1964 och är en av de ledande leverantörerna inom ventilation. Vi projekterar, installerar och implementerar energieffektiva ventilationssystem både i nya och existerande byggnader​. 

En byggnad är på många sätt dynamisk och med nya hyresgäster uppkommer nya behov. Ventilationssystem är en potentiell energislukare, och det är därför viktigt att se till att systemen är anpassade till behovet och att de används på rätt sätt. Det har vi lång och djupgående kunskap och erfarenhet av. Vi säkerställer att inomhusklimatet i bostäder, kommersiella byggnader, skolor och sjukhus är optimalt​. Vi sköter driften, underhåller och moderniserar installationerna i befintliga byggnader.  

Anpassat och komplett serviceutbud 

Service och underhåll är nyckeln till att få välfungerande och effektiva ventilationsanläggningar. Därför blir du som kund erbjuden ett komplett serviceutbud utifrån dina behov.  

Vi erbjuder bland annat förebyggande underhåll, energioptimering, om- och tillbyggnadsprojekt, akuta serviceåtgärder, utredningar och OVK. Våra servicemontörer har lång erfarenhet, bred kompetens och har erforderliga certifikat.  

Behovsstyrd ventilation sparar energi

De som inte är på kontoret har inget behov av den friska luften som är där. Med behovsstyrd ventilation kan du spara mycket energi istället för att slösa på den när den inte behövs.

Mennesker og samarbeid