Hållbara och smarta installationsprojekt

Som Skandinaviens ledande leverantör av totaltekniska lösningar får vi fastigheter, anläggningar och industrier att fungera med hållbara och smarta lösningar. Med vår specialistkompetens inom ventilation, kyla, rör och byggnadsautomation kan du lita på att du får en kvalitativ och säker leverans.

Vår entreprenadverksamhet utformar och installerar tekniska system inom nybyggnation och renovering. Vi erbjuder dig och din verksamhet skräddarsydda installationslösningar genom att vara med hela vägen, från idé och design till komplett lösning med installation och drift.   

Kostnadseffektiva lösningar med innovation och kompetens 

En stor utmaning för konsulter och installatörer i fastighetsprojekt är att uppnå kostnadseffektiva lösningar som tillgodoser fastighetsägarens krav när det gäller funktion, estetik, utnyttjande av area, kvalitet, miljö och budget.  

För att säkerställa kvalitet, effektivitet och säkerhet arbetar vi enligt väl dokumenterade processer och fastlagda rutiner. Vi har ett utvecklat stöd för produktionsplanering och produktionsgenomförande och kan visuellt presentera moderna, tidsriktiga och projektspecifika lösningar i varje enskild entreprenad.  

Som rådgivande entreprenör strävar vi efter att en byggnad eller anläggning ska fungera optimalt i hela dess livstid. Vi lägger därför stor vikt på slutfasen, en kvalitetssäkrad slutkontroll och överlämning utan anmärkningar. 

Referensprojekt

Fastighetsbolaget Diös behövde hjälp med att anpassa lokaler efter en väldigt tekniskt komplex kravspecifikation som hyresgästen efterfrågade. GK utförde en totalentreprenad med ventilation, kyla och styr- och regler som resulterade i en unik och eftertraktad fastighet för kunden.

Vi bygger bærekraftige samfunn for generasjoner