Vår integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs hur GK Gruppen AS med dotterbolag (nedan benämnt GK) samlar in och använder personuppgifter samt hur vi skyddar användarnas integritet.

GK är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i integritetspolicyn. Det innebär att vi är ansvariga för att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagar. Ansvaret innebär bland annat att vi ska informera dig om hanteringen, säkerställa att personuppgifter skyddas och behandlas med konfidentialitet samt se till att du kan vända dig till oss om du har invändningar mot hur vi använder dina personuppgifter.

GK ska alltid säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och lagligt sätt, och vi ska enbart hantera personuppgifter för de legitima ändamål vi uttryckligen anger. Detta i enlighet med dataskyddsförordningen.

Om du är anställd på GK kan du hitta information om hur vi använder dina personuppgifter på intranätet.

GK:s behandling av personuppgifter

1. Vilka personuppgifter samlar GK in?

Personuppgifter du själv uppger

Vi behandlar uppgifter om dig när du skickar e-post till oss, fyller i kontaktformulär på vår webbplats eller kontaktar oss per telefon. Det gör vi för att kunna svara eller kontakta dig och för att kunna leverera de eventuella tjänster du efterfrågar.

Förfrågningar som du skickar direkt via e-post eller kontaktformulär krypteras inte. Vi uppmanar dig därför att inte skicka sekretessbelagda eller känsliga uppgifter via e-post.

Personuppgifter som samlas in i samband med rekrytering

I samband med anställningsprocesser behandlar vi följande uppgifter om dig:

  • Uppgifter som du själv uppger när du söker en ledig tjänst
  • Uppgifter från tillgängliga offentliga källor
  • Uppgifter som du gjort tillgängliga på digitala nätverks- och rekryteringsplattformar som LinkedIn, Meta och Teamtailor.
  • Uppgifter inhämtade internt från anställda när du rekommenderas till en tjänst inom GK-koncernen.

Behandlingen görs för att säkerställa en välfungerande rekryteringsprocess.

GK får också uppgifter om dig om en anställd har uppgett dig som närmast anhörig. Syftet med behandlingen av dessa uppgifter är att vi ska kunna kontakta anhöriga om något skulle hända våra anställda.

Vi behandlar personuppgifter om dig om en jobbsökande har uppgett dig som referens.

2. Hur vi använder dina personuppgifter och den rättsliga grunden till detta

När du vänder dig till oss via e-post eller de kontaktformulär som finns på våra webbplatser behandlar vi dina personuppgifter för att kunna besvara din förfrågan eller leverera de tjänster du efterfrågar. Det kan exempelvis handla om namn, födelsedatum, e-postadress, adress, telefonnummer eller annan information du lämnar. Den rättsliga grunden till denna behandling är att den krävs för att uppfylla en överenskommelse om kontakt och/eller leverans av tjänster.

Om du har varit i kontakt med vår HR-avdelning i samband med rekrytering eller anställning hos oss behandlar vi uppgifter om dig eftersom det är nödvändigt för att uppfylla anställningsavtalet eller för att genomföra det som krävs för att vi ska kunna ingå ett anställningsavtal.

När du söker en tjänst via vår rekryteringsleverantör Teamtailor ombeds du lämna ditt samtycke till att vi behandlar de personuppgifter som du uppger i din ansökan. Behandlingen av dina personuppgifter grundas då på ditt samtycke.

3. Vem får tillgång till mina personuppgifter?

När du vänder dig till oss till får ett begränsat antal av GK:s medarbetare tillgång till dina personuppgifter. Endast de medarbetare som behöver se uppgifterna för att svara på en förfrågan, eller för att tillhandahålla den efterfrågade tjänsten, får tillgång till dina uppgifter. Detsamma gäller vid anställningsprocesser.

Externa tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden) kan behandla personuppgifter för GK:s räkning när de utför tjänster på uppdrag av oss i enlighet med ett särskilt avtal. GK ska vidta åtgärder i enlighet med gällande lagar för att skydda de personuppgifter som behandlas av externa tjänsteleverantörer.

GK har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med externa tjänsteleverantörer för att säkerställa att personuppgifter behandlas enligt gällande lagar även av de externa tjänsteleverantörerna. Tjänsteleverantörerna är belagda med tystnadsplikt och kan inte använda informationen till annat än för att utföra aktuell tjänst för oss.

GK säkerställer att EU-reglerna gällande överföring av personuppgifter över landsgränser följs i de fall uppgifter överförs till externa tjänsteleverantörer som är baserade utanför EU/EES.

4. Sociala medier

GK administrerar egna profiler på sociala medier som Meta, LinkedIn, Instagram, Youtube och Twitter. Som administratör av våra profiler på sociala medier tar vi emot aggregerad och anonymiserad information om dem som besöker våra profiler. För ytterligare information hänvisar vi till de respektive aktörernas integritetspolicyer.

5. Nyhetsbrev

Vi använder personuppgifter för att skicka relevant information via e-post till dig, om du aktivt har gett ditt samtycke till det. Du ger ditt samtycke att vi kan skicka nyhetsbrev till dig när du anmäler dig för utskick från GK i footern på våra webbsidor eller via andra platser på vår webbplats.

Om du inte längre önskar att ta emot nyhetsbrev från oss kan du när som helst avanmäla dig och återkalla ditt samtycke. Klicka på unsubscribe i footern på nyhetsbrev för att avanmäla dig från GK:s nyhetsbrev, eller kontakta oss genom att skicka e-post till personvern@gk.no.

6. Dina rättigheter

Insyn och korrigering

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till personvern@gk.no.

Du har rätt att be om:

  • Insyn i vilka uppgifter vi har om dig
  • Insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter
  • Korrigering av bristfälliga eller felaktiga uppgifter
  • Radering eller komplettering av felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig.

Klagomål gällande hur vi behandlar personuppgifter kan skickas till ansvarig tillsynsmyndighet (i Sverige Datainspektionen).

Dataportabilitet

När vår behandling baseras på avtal eller samtycke kan du kräva att få ut de uppgifter du lämnat till oss i maskinläsbart format. Dina uppgifter kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig om detta kan göras på ett säkert sätt.

Rutiner för radering

Enligt GK:s rutiner för radering ska personuppgifter inte sparas längre än vad som är nödvändigt för att syftet med behandlingen ska uppfyllas, eller så länge det krävs enligt lagar och föreskrifter.

Du kan när som helst be oss att radera de uppgifter vi har om dig. Vi raderar då uppgifterna så länge de inte är nödvändiga för att vi ska kunna leverera en tjänst du fortfarande vill ha tillgång till, eller om det enligt lag krävs att vi sparar uppgifterna.

När vi använder dina personuppgifter för att du samtyckt till det kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Då kommer alla dina personuppgifter att raderas.

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan till ledig tjänst via vår rekryteringsleverantör Teamtailor lagras i enlighet med en samtyckesförklaring. När lagringstiden löpt ut raderas uppgifterna automatiskt.

Sökande till lediga tjänster kan skicka e-post till tabortmig@gk.se och be att få alla sina uppgifter raderade.

7. Säker hantering av personuppgifter

GK säkerställer att gällande dataskyddsregler följs samt att rutiner och riktlinjer revideras vid behov. Alla anställda på GK har tystnadsplikt och utbildning i integritetskydd och informationssäkerhet.

8. Användning av cookies

Webbplatserna som ägs och drivs av GK använder cookies. Cookies är små textfiler som vår webbplats lagrar på din dator för att bland annat upprätthålla användarvänlighet, navigering och analytisk kapacitet.

När du använder våra webbplatser kan du samtycka till användning av cookies i full utsträckning eller delvis, eller välja att avstå från att spåras.

Vi använder tre olika typer av cookies på www.gk.no, www.gk.se och www.gk.dk:

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är helt nödvändiga för att sidorna på webbplatsen ska fungera korrekt, och vi använder en cookie som registrerar att du har samtyckt till att vi använder cookies.

Analyscookies

Som en viktig del av arbetet med att skapa en användarvänlig webbplats ser vi på användarmönstret hos de som besöker webbplatsen. För att analysera informationen använder vi analysverktyg.

IP-adresser och allmänna rörelsemönster på nätet aggregeras av tredje parter innan vi får tillgång till dem. Det innebär att ingen av cookiesarna gör det möjligt för oss att koppla information om din användning av webbplatsen till dig som individ.

Reklam- och marknadsföringscookies

Dessa cookies används för att visa annonser som kan vara relevanta för dig på andra webbplatser du besöker. De placeras på vår webbplats av tredjeparts annonsnätverk på vårt uppdrag och med vårt tillstånd.

Uppdaterad 05.01.2024.

Du kan se en fullständig översikt över våra cookies i översikten nedan.