Energideklarationer

En energideklaration visar var och hur en byggnad kan minska sin energianvändning. Det gör det möjligt att både spara pengar och minska klimatavtrycket.

Vad är en energideklaration?  

En energideklaration ger dig information om byggnadens energianvändning och prestanda samt den miljöpåverkan som byggnaden har. En energideklaration behövs för byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten. Det gäller även för fastigheter med lokaler, hyresrätter och bostadsrätter.

Kravet på en energideklaration infördes i första hand för att främja energibesparande åtgärder, men är även ett bra verktyg för att jämföra driftkostnader. 

Syftet med energideklarationen är att inventera, kartlägga och dokumentera en byggnad och dess energianvändning, samt fastställa hur och i vilken utsträckning energianvändningen kan effektiviseras. Besiktningen ska innehålla en grundläggande kontroll av byggnadens tekniska installationer, såsom luftbehandling, kyla, värme, varmvatteninstallationer och belysning. 

I Sverige är det lagstadgat att alla byggnader (med vissa undantag) ska energideklareras enligt lagen om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985). Lagen säger också att energideklarationen inte får vara äldre än tio år. 

Läs också:

Energikartläggning
Läs mer

Läs också:

Energiuppföljning
Läs mer

 

Vad innehåller en energideklaration?

Energideklarationen innehåller bland annat energiklass, energiprestanda, energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten, byggnadens fastighetsel och värmesystem. Den visar också om en radonmätning är utförd och i så fall uppmätt värde, om en ventilationskontroll (OVK) gjorts, eventuella åtgärdsförslag för att minska användningen, vilken energiexpert som utfört energideklarationen och en sammanfattning.

Energideklarationen utförs av en certifierad energiexpert på uppdrag av byggnadsägaren. Energiexperten ansvarar för att lägga in alla uppgifter i energideklarationen på ett korrekt sätt. Därefter registreras energideklarationen i Boverkets energideklarationsregister.

 

Vad är fördelarna med en energideklaration?

Genom att göra en energideklaration får du en god överblick över energianvändningen och inomhusmiljön. En energideklaration visar även var energianvändningen kan minskas och gör det möjligt att både spara pengar och minska klimatavtrycket. Vi på GK hjälper dig att ta fram en rapport med åtgärdsförslag på hur energianvändningen kan minskas utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. I samråd med dig kan vi sedan hjälpa till att genomföra åtgärdsförslagen.”

Du får en rapport med åtgärdsförslag hur energianvändningen kan minskas utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. I samråd med dig kan vi sedan hjälpa till att genomföra åtgärdsförslagen.

 

En trygg och kunnig leverantör

GK har lång och bred erfarenhet av att skapa hälsosamma och energieffektiva inomhusmiljöer. Vårt mål med genomförandet är alltid att förbättra byggnaden. Det är implementering av åtgärderna som är det viktigaste och det som faktiskt får ner energiförbrukningen. Att vi både kartlägger och implementerar åtgärderna är något som skiljer oss från de flesta andra aktörer. Vår långa erfarenhet och vår kunniga personal gör oss till en trygg och kunnig leverantör.

 

Sänk din energiförbrukning med oss!

Fyll i vårt formulär för att få en offert på energideklaration för din fastighet eller byggnad.

Energi_kontor