Energideklarationer

Kontaktperson

Stefan Carlsson

Avdelningschef, Rådgivning

T: +46 040-631 00 28 E: stefan.i.carlsson@gk.se

Har du frågor?

Kontakta Stefan

Vi har lång och bred erfarenhet av att skapa hälsosamma och energieffektiva inomhusmiljöer och kan hjälpa din verksamhet med energibesiktning och energideklaration. Vårt mål med genomförandet av det är alltid att förbättra byggnaden. Det är implementering av åtgärderna som är det viktigaste och det som faktiskt får ner energiförbrukningen. Att vi både kartlägger och implementerar åtgärderna för att få ner energiförbrukningen är något som skiljer oss från de flesta andra aktörer.

Lagstadgat att energideklarera 

I Sverige är det lagstadgat att alla byggnader (med vissa undantag) ska energideklareras enligt lagen om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985). Lagen säger också att energideklarationen inte får vara äldre än tio år. 

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning och prestanda samt den miljöpåverkan som byggnaden har. Syftet med energideklarationen är att inventera, kartlägga och dokumentera en byggnad och dess energianvändning samt fastställa hur och i vilken utsträckning energianvändningen kan effektiviseras. Besiktningen ska innehålla en grundläggande kontroll av byggnadens tekniska installationer så som luftbehandling, kyla, värme, värmedistributionssystem, varmvatteninstallationer och belysning. 

Läs också:

Energikartläggning
Läs mer

Läs också:

Energiuppföljning ger kontroll
Läs mer

Sänk din energiförbrukning med oss!

Fyll i vårt formulär för att få en offert på energideklaration för din fastighet eller byggnad.