Så bidrar GK till effektivare sjukhus

20. juni 2023
Nybyggen och renoveringar av sjukhus väntas öka, visar en ny rapport. Kraven på att byggnaderna ska vara energieffektiva är höga.

Det kommer ske stora satsningar på vårdbyggnader de kommande tio åren, enligt en ny rapport från systemleverantören Hager Sverige. Det är samtidigt viktigt att dessa byggen och renoveringar sker så effektivt som möjligt och att energibesparande teknik installeras.

– Sjukhusbyggen och renovering av vårdfastigheter är viktiga projekt som bygger vårt samhälle. Det är initiativ som prioriteras trots rådande lågkonjunktur. Det är viktigt att säkerställa driftsäkerhet och trygga miljöer, samtidigt som sjukhusbyggen i sig ofta är komplexa med högt ställda krav, säger Fredrik Jörén, regionchef för projekt på Hager Sverige i ett pressmeddelande.

Robin Lindström är projektledare på GK och är just nu involverad i bygget av Sörmlands sjukhus i Nyköping. Där är GK med i hela projekteringen som sakkunniga inom ventilation.

– Vi är med redan från start och ansvarar för all projektering. Det är ganska ovanligt att entreprenören är med redan i planeringsstadiet men det gör att byggnaden kan anpassas för en effektiv ventilation från start.

GK har gjort flera sjukhusprojekt i Sverige. Den erfarenheten är värd mycket och viktig att ta med redan i planeringsstadiet, förklarar Robin Lindström.

– I projektet på Sörmlands sjukhus har vi både ett ombyggnadsprojekt och ett nybyggnadsprojekt. I ombyggnadsprojekten handlar det till stor del om byten av aggregat för att få ner energiförbrukningen. Om det behövs byter vi även hela ventilationskanaler och spjäll.

Vad är viktigast vid nybyggen av sjukhus?

– Då finns färdigställda krav på låg energiförbrukning, vilket gör att vi måste se till att installera riktigt effektiva ventilationssystemet redan från start. Vi jobbar med många större projekt med budgetar på över 30 miljoner, och då är det även viktigt att logistik- och leveransplaneringen är väl genomarbetad. Med våra elektroniska kalendrar kan vi leveransplanera på ett effektivt sätt.

Vad är ni på GK bäst på?

– Vi är väldigt duktiga på att hålla våra budgetar. Det tycker jag är en fingervisning på att vi är erfarna och duktiga på det vi gör. Så att det inte blir några överraskningar under byggets genomförande.