Aktuella nyheter

Här kan du läsa nyheter, pressmeddelanden och annan aktuell information från GK.

17. november, 2023

Vasakronan har återigen valt GK Sverige som samarbetspartner avseende entreprenad- och servicearbeten. Tre nya ramavtal har tecknats som omfattar ventilation i Stockholm och Göteborg, rörinstallationer i Stockholm, Uppsala och Malmö samt kyla i Stockholm, Göteborg och Malmö.

10. november, 2023

Aktiviteten är stabil och GK:s rörelseresultat utvecklas positivt under kvartalet. På en alltmer krävande marknad vinner vi både nybyggnadsprojekt och serviceavtal, vilket gör koncernens orderstock sund och balanserad.

25. oktober, 2023

— På GK ska vi arbeta säkert, eller inte alls. Vårt mål är en arbetsmiljökultur som är tydlig och som omsätts i handling så att alla kommer tryggt hem från arbetsdagen.

25. september, 2023

GK Sverige har ingått ett nytt avtal med Medicon Village, en banbrytande aktör inom Life Science och tillhandahållare av lokaler för forskning och utveckling. Avtalet innefattar årlig service av ventilation, befuktare och kyla.

13. september, 2023

GK Sverige har tecknat ett betydelsefullt partnerskap med Boliden, en av Nordens ledande gruvföretag. Avtalet avser ventilationsarbeten och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) vid Aitikgruvan, som är Sveriges största koppardagbrott. Boliden har valt GK som partner för att möta höga krav på HMS, kvalitet och hållbarhet.

8. september, 2023

Endast en av tre personer är nöjd med inomhusmiljön på sin arbetsplats. Det visar en ny undersökning som GK tagit fram tillsammans med undersökningsföretaget Respons Analyse. ”Arbetsgivarna måste diskutera de här problemen och göra någonting åt dem”, menar Andreas Wallin, energispecialist och byggdoktor på GK Sverige.

Pressrum

Vill du få nyheter från GK? Prenumerera på våra pressmeddelanden via vårt pressrum på Mynewsdesk.

4. september, 2023

Bård Wæhle (50) er från 1 september ny koncerndirektör för finans (CFO) på GK och får övergripande ansvar för GK:s koncernekonomi- och finansfunktion.

31. augusti, 2023

GK redovisar en ökad omsättning och rekordhög orderingång för det första halvåret, trots att den skandinaviska marknaden visar tecken på uppbromsning. Bra balans mellan entreprenad- och serviceverksamhet och en god orderstock lägger en stabil grund inför framtiden.

25. augusti, 2023

GK Sverige har tecknat ett betydande avtal med teknikföretaget Microsoft Sverige. Avtalet, som omfattar anläggningarna i Gävle, Valbo och Sandviken, markerar starten på ett samarbete som är en del av att forma framtidens datacenter med fokus på innovation och hållbarhet.

12. maj, 2023

Fortsatt hög aktivitetsnivå ledde till ökad omsättning och en förbättrad rörelsemarginal under första kvartalet för GK-koncernen. Solid orderingång ger rekordhög orderstock på en skandinavisk marknad som fortfarande präglas av osäkerhet. GK Sverige fortsätter en positiv utveckling.

9. maj, 2023

GK förstärker sin koncernstyrelse med två nya, externa styrelseledamöter samt med nästa generationens ägare och tillför på så sätt både erfarenhet och kompetens. Jill Akselsen, Finn Ivar Marum, Elizabeth Karlsen och Christopher Karlsen är invalda som nya styrelseledamöter i GK Gruppen.

28. april, 2023

GK presenterar i dag sin års- och hållbarhetsrapport för 2022. Ökad omsättning, en god orderstock och integrering av hållbarhetshänsyn i alla delar av verksamheten visar att GK:s strategi ger koncernen en tydlig riktning och lägger en stabil grund för fortsatt tillväxt.

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6