Aktuella nyheter

Här kan du läsa nyheter, pressmeddelanden och annan aktuell information från GK.

12. maj, 2023

Fortsatt hög aktivitetsnivå ledde till ökad omsättning och en förbättrad rörelsemarginal under första kvartalet för GK-koncernen. Solid orderingång ger rekordhög orderstock på en skandinavisk marknad som fortfarande präglas av osäkerhet. GK Sverige fortsätter en positiv utveckling.

9. maj, 2023

GK förstärker sin koncernstyrelse med två nya, externa styrelseledamöter samt med nästa generationens ägare och tillför på så sätt både erfarenhet och kompetens. Jill Akselsen, Finn Ivar Marum, Elizabeth Karlsen och Christopher Karlsen är invalda som nya styrelseledamöter i GK Gruppen.

28. april, 2023

GK presenterar i dag sin års- och hållbarhetsrapport för 2022. Ökad omsättning, en god orderstock och integrering av hållbarhetshänsyn i alla delar av verksamheten visar att GK:s strategi ger koncernen en tydlig riktning och lägger en stabil grund för fortsatt tillväxt.

6. april, 2023

GK Sverige har vunnit förlängt avtal med SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB för avhjälpande underhåll på deras fastigheter. Avtalet, som är utformat enligt ABFF, innefattar samtliga installationstekniska områden såsom bygg, vitvaror, ventilation, värme, styr- och regler och el, samt utemiljö såsom lekplatsåtgärder efter myndighetsbesiktningar.

8. mars, 2023

Bygg- och anläggningsbranschen hör till de branscher som har lägst andel kvinnliga medarbetare. Varför är det så?

23. februari, 2023

GK har fått förtroendet att installera ventilationen i en nybyggd skola och förskola i Liljeholmen/<br>Midsommarkransen utanför Stockholm. Projektet är en totalentreprenad i samverkan och beräknas vara färdigställt hösten 2024.

Pressrum

Vill du få nyheter från GK? Prenumerera på våra pressmeddelanden via vårt pressrum på Mynewsdesk.

8. februari, 2023

GK Sverige kommer i samarbete med Peab att leverera och installera tekniska installationer för Volvo Truck. GK kommer att ha samordningsansvaret för alla delar inom ventilation och styrsystem. Projektet planeras att starta under våren 2023, och lämnas över till Volvo under början på 2025.

19. november, 2022

GK ska vara ett inkluderande företag som fokuserar på att alla ska ha en bra arbetsplats.

10. november, 2022

GK-koncernens omsättning efter årets första nio månader uppgick till 4,27 miljarder NOK. GK:s svenska verksamhet uppvisar förbättrade underliggande rörelseintäkter och ökad lönsamhet.

9. november, 2022

Klimatutsläppen behöver minska i en takt som gör det möjligt att nå 1,5-gradersmålet och det börjar bli bråttom. Därför har GK anslutit sig till Science Based Targets initiative (SBTi). Det innebär att koncernen åtar sig att fastställa klimatmål för verksamheten som är vetenskapligt baserade och godkända av SBTi.

5. oktober, 2022

GK har bidragit till Röda Korsets humanitära arbete i många år och samarbetsavtalet har nu förlängts till år 2024.

29. september, 2022

Energieffektivitet står högt på agendan och är en viktig del av lösningen på klimatkrisen. Världens energibehov ökar stadigt. För att möta detta måste våra byggnader bli mindre energislukande. GK vill bidra till denna energieffektivisering.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5