Här hittar du fakturainformation till Gunnar Karlsen Sverige AB och GK Rör AB.

GK föredrar elektronisk hantering av fakturor och uppmanar därför dig som leverantör att i första hand skicka e-faktura. För att arbeta med detta på bästa sätt har vi ett samarbete med Pagero som är vår VAN-operatör.

Gunnar Karlsen Sverige AB

Org.nr. 556607-5692

Peppol-ID: 0007:5566075692

De leverantörer som inte har möjlighet till att skicka E-faktura finns möjligheten till att skicka PDF via e-post.

E-post for PDF-faktura:
invoice.gk.se@kollektor.no

Varje faktura inklusive eventuell bilaga måste inkomma till oss i samma fil. Skicka inte flera fakturor i samma fil.

Alla fakturor till GK ska i fältet ”Er referens” märkas med antingen ett arbetsordernummer (AO) eller serviceordernummer (SO).

Exempel på arbetsordernummer: 93000610-100 eller 31000520-102
Exempel på serviceordernummer: 30385126

En faktura utan någon av ovan referens kommer att returneras.

OBS! Omvänd skattskyldighet gäller inom byggsektorn
Omfattas fakturerad tjänst av omvänd moms skall texten ”omvänd skattskyldighet för byggtjänst” anges på fakturan samt vårt momsregistreringsnummer, SE556607569201.

Eventuella frågor, påminnelser och övrig information skickas till:
post@gk.se

GK Rör AB

Org.nr. 556311-7588

Fakturaadress:
GK Rör AB   
PG1612  
737 84 Fagersta 

E-post for PDF-faktura:
invoice.gkror.se@kollektor.no

GK Rör AB föredrar elektronisk hantering av fakturor och uppmanar därför alla leverantörer till att i första hand skicka E-faktura.

De leverantörer som inte har möjlighet till att skicka E-faktura finns möjligheten till att skicka PDF via e-post, se nedan uppgifter.

Alla fakturor ska i fältet ”Er Referens” innehålla ordernummer (5-siffrigt) och namn på beställaren. En faktura utan någon av ovan referens kommer att returneras.

Vänligen uppmärksamma:

  • E-post hanteras automatiskt och betalningspåminnelser eller annan skriftlig text kommer inte att scannas

  • Skicka en faktura per PDF

  • Bilagor måste vara med i samma PDF som fakturan, de kan inte skickas som en separat PDF

  • Fakturan som skickas som PDF måste innehålla samma information som om den vore skickad på papper via post.

För e-faktura: 
e-id: 
556311-7588
(Endast för fakturor och kreditfakturor.)

Eventuella frågor, påminnelser och övrig information skickas till:
ekonomi.gkror@gk.se

Leverantörsbedömning

GK är en ansvarig aktör och använder endast seriösa leverantörer av produkter och tjänster. Vi avstår från alla former av arbetskriminalitet, och arbetar aktivt för att förhindra svartarbete och skatteflykt i byggbranschen.

Vi ställer därför strikta krav på dokumentation av våra partners som kommer att bidra till att öka branschens säkerhet. Kraven som helhet finns i våra kontraktsvillkor. Alla underleverantörer till Gunnar Karlsen åtar sig att följa bestämmelser och föreskrifter.

Ladda ner dokument och returnera

Alla våra leverantörer och underleverantörer måste utföra en egendeklaration som tar upp företagets certifikat, försäkringar, kvalitetsrutiner och HMS. Dokumentation bifogas i formuläret vid inlämning. Alla leverantörer skall vara kreditcheckade.

Ladda ner följande dokument, fyll i och returnera till supplier@gk.se

Leverantörsbedömning Leverantör av tjänst/UE

Leverantörsbedömning Produktleverantör - Produkt

 

For english users

All our suppliers and subcontractors must fill out a declaration form which addresses the company's certificates, insurance policies, quality procedures and HSE.

Documentation must be attached to the form upon submission. All suppliers will be credit checked.

Return completed and signed forms to supplier@gk.se

Suppliers' declarations products and material

Suppliers' declaration services and subcontractors

Uppförandekod för leverantörer & underentreprenörer

I GK:s särskilda uppförandekod för leverantörer beskrivs de principer som GK:s leverantörer och underentreprenörer ska följa.

Alexandra_Dan_Kristoffer GK Sverige

Kontaktformulär

Valfri

Tack!