Byggnadsautomation med molnbaserade lösningar

I dagens moderna byggnader fungerar automationslösningar som ”hjärnan” i byggnaden och samverkar mellan de olika tekniska områdena. Vi erbjuder automationslösningar både som en enskild tjänst och som en del av vårt utbud inom nybyggnation och befintliga byggnader.

Vi kallar våra tjänster för TotalTeknisk entreprenad (TTE) och TotalTeknisk service (TTS). Med molnbaserade lösningar hjälper vi dig att hantera alla dina tekniska installationer i era byggnader. 

Molnbaserad fastighetsautomation med GK Cloud 

Vi har tillsammans med Trondheim-baserade Piscada AS utvecklat ett eget SCADA-system byggt med den allra senaste tekniken. Vi erbjuder dessutom att koppla upp systemen till GK Cloud, en molnbaserad tjänst som ger dig möjlighet att styra och övervaka dina fastigheter och optimera driften av ventilation, värme, kyla, belysning och energiförbrukning.

GK Cloud

GK Cloud är en av landets ledande lösningar för behovsstyrt och prediktivt underhåll byggt på en unik, molnbaserad teknikplattform.

GK Cloud är en av landets ledande lösningar för behovsstyrt och prediktivt underhåll byggt på en unik, molnbaserad teknikplattform.

Smarta byggnader – vi tänker framåt

80 procent av byggnaderna som kommer att finnas 2050 är redan byggda. Med GK Cloud förlänger vi byggnadernas livslängd och hjälper dig att hitta bättre och mer energieffektiva lösningar.

Smarte bygg