Underhåll

Alla tekniska system behöver service och underhåll för att fungera optimalt varje dag. Vi hjälper dig att optimera systemen utifrån ett funktionellt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Energi- och miljöoptimering en viktig del i GK:s strategi av att vara ett hållbart företag då det påverkar både klimatet, miljön och ekonomin. Vi fokuserar både teoretiskt och praktiskt på att utveckla hållbara och energieffektiva lösningar för nya och existerande byggnader. Detta genom att vi hjälper dig att skapa smarta energilösningar för din bostad, fastighet eller anläggning. Våra rådgivare hjälper dig att göra energianalyser som sedan följs av förslag på effektiva åtgärder. Vi genomför en uppföljning efter utfört arbete för att säkerställa att vi uppnått de uppsatta målen. På det sättet får du och din verksamhet en kostnadseffektiv och värdebaserad service.