Därför ska du använda GK Cloud

13. augusti 2021
Smarta byggnader är framtiden och nya digitala tjänster inom fastighetsautomation en förutsättning. GK Cloud gör det enkelt att få en mer hållbar, säker och kostnadseffektiv drift.

Den digitala utvecklingen i fastighetsbranschen går fort och såväl kommuner som andra stora fastighetsägare upptäcker fördelarna med att inte bara digitalisera sin driftövervakning utan också samla alla tekniska installationer på en plattform. Fördelar är att systemen för exempelvis värme och ventilation kan samverka så att driften blir optimal och med hjälp av AI-teknik kan driftfel åtgärdas innan de ens inträffat.

GK Cloud är en molnbaserad tjänst som är speciellt anpassad för drift, övervakning och analys av tekniska installationer i byggnader. Tjänsten har utvecklats för att göra det lätt för fastighetsägare att hoppa på den snabba, digitala utveckling som sker i branschen och ger nya möjligheter att bli energieffektiva och hållbara.

GK Cloud används redan på 400 anläggningar i Norden och är marknadsledande inom styrning och övervakning av fastighetssystem i Norge. För att kunna erbjuda molnbaserade tjänster i framkant har GK gått in som delägare i teknikbolaget Piscada som utvecklar tekniken bakom GK Clouds.

– Med vår molnbaserade teknik kan vi hantera stora datamängder, data som vi sen kan analysera för att utveckla nya attraktiva tjänster. Genom att exempelvis använda historiska data för att hitta normala driftsmönster kan GK Cloud ”känna av” när en teknisk anläggning ligger utanför driftmönstret och varna redan innan ett fel inträffar, säger Petter Bøhm Nordahl, VP byggautomation på Piscada.

– Den här sortens innovativa tjänster resulterar i ökad komfort, minskad energiförbrukning och stor klimatnytta.

Att GK går in som delägare i Piscada innebär också att nya digitala tjänster kan anpassas till kunders, partners och leverantörers behov i större utsträckning. Det gör fastighetsdriften mer proaktiv och genom att använda data på nya sätt hoppas GK också kunna erbjuda sina kunder nya tjänster i framkant.

 

Läs också:

GK Cloud är en av landets ledande lösningar för behovsstyrt och prediktivt underhåll byggt på en unik, molnbaserad teknikplattform.
GK Cloud
Läs mer