Få panorama-vy över klimatomställningen

7. november 2023
En ny sajt visar vad varje bransch släpper ut och hur Sverige kan nå klimatmålen. Här kan exempelvis bygg- och installationsbranschen få svar på vad som behöver åtgärdas för att verksamheterna ska bidra till utsläppsmålen.

Sverige ska nå nettonoll utsläpp av växthusgaser till år 2045. För att nå det målet krävs det att samhället ställer om, och för att visualisera omställningen har Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten skapat sajten Panorama. På sidan kan du skapa dig en överblick av vad som görs, och vad som behövs göras, inom olika sektorer samt hur utvecklingen går. Panorama presenterar en mängd möjliga omställningar som sammanlagt kan ta Sverige till 2045.

Genom att utgå från Sveriges officiella utsläppsstatistik presenterar Panorama pågående och potentiella omställningar inom olika sektorer. De visar även indikatorer på hur utvecklingen går och om omställningen inom varje sektor går i tillräckligt hög takt. Genom att lista relevanta styrmedel, åtaganden och andra initiativ som kan bidra längs vägen är Panorama en värdefull kunskapsbank för landets klimatomställning.

Idén till Panorama skapades när Vattenfall hade hjälp av ett konsultföretag för att utforma verktyg för agil projektuppföljning. De började fundera på om inte klimatomställningen skulle kunna gå att följa upp på ett liknande sätt. Konsultföretaget som då hette Maplauncher, numera ClimateView, uppvaktade myndigheterna Klimatpolitiska rådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket som startade ett pilotprojekt för att tillsammans utveckla ett verktyg som kunde ge övergripande koll på klimatomställning.

– Som namnet antyder är ambitionen att ge den fulla bilden över klimatomställningen. Panorama är tänkt att ge en pedagogiskt visualiserad vy och genvägar till mer detaljerad information. Samt att visa på att den omställning som krävs i samhället för att nå Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp 2045 faktiskt är möjlig, genom ett 70-tal omställningar i olika sektorer. Sajten ska fungera som en gemensam plattform att diskutera kring och öka kunskapen och engagemanget kring klimatomställningen, berättar Anna Volckerts som är projektledare för Panorama.

Anna Volckerts är projektledare för Panorama.
Anna Volckerts är projektledare för Panorama.

Panorama är i nuläget utformad för att ge en nationell bild, men Anna Volckerts tror att alla samhällsaktörer kan ha nytta av att få en överblick över utsläppens utveckling och inspireras av exempel på enskilda omställningar i olika sektorer. Man kan exempelvis gå in under energi-kategorin och vidare till lokal uppvärmning för att se hur mycket värmepumpars ersättning av oljepannor kan bidra med och i vilken takt utvecklingen går. Genom att klicka sig fram i grafiken på sidan kan man få en aktuell lägesbild, samt en rad förslag på vad som kan göras inom den sektorn man är verksam inom.

Besök sajten här.