Industri-installationer

Med den senaste teknologin och vår gedigna erfarenhet utvecklar vi lösningar för olika industrimiljöer. I produktionsmiljöer är det viktigt med effektivitet, kvalitet och säkerhet. Det är också det som är i fokus i alla våra produktionssystemuppdrag.

Våra kvalificerade svetsare och montörer utför alla slags monteringar av rostfria installationer eller plastinstallationer där höga krav ställs på materialen och installationen. Vi har bland annat orbitalsvetsmaskiner, TIG-svetsar, rörkapar, restsyregasmätning samt egen fiberoptisk kontrollutrustning.

Kvalitativa lösningar för ökad produktivitet

Dokumentation utförs kontinuerligt och leder till full spårbarhet av arbeten på till exempel allt ifrån materialval till svetskrav, som sedan lämnas över med digital kopia och pappersform i slutskedet av projektet.

För att säkerställa kvaliteten på våra uppdrag genomför vi kontinuerligt utbildningar inom olika kompetensförbättrande områden. Industrimiljöer kan också ur en arbetsmiljösynpunkt vara farliga. Därför säkerställer vi att vår personal har den utbildning, kompetens och utrustning som de behöver för att utföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt.

Läs också:

Kvalitativ leverans av installationslösningar inom rör
Läs mer

Hitta ditt lokala kontor

Hitta ditt lokala kontor för att få lösningar anpassade till din verksamhet.

Lavere energikostnader er nøkkelen - bli kjent med løsningene i Miljøhuset GK i Ryen