Byggbranschen är en del av lösningen

På grund av klimatutmaningarna måste samhället drastiskt ställa om i en mer hållbar riktning – baserat på ny teknik och förnybar energi. Globalt står bygg- och anläggningsbranschen för 40 procent av klimatutsläppen, material- och energiförbrukningen. Det är därför nödvändigt att minska klimatbelastningen från bebyggda miljöer.

Vad innebär hållbarhet för GK?

Koncernchef Kim Robert Lisø berättar om vad hållbarhet innebär för GK.

Våra miljömål

  • 50%

    Minska de egna CO2-utsläpp till 2030

  • 50%

    Klimatneutral kundportfölj senast 2035

Så arbetar GK med hållbarhet

Som ett stort skandinaviskt företag har GK ett ansvar att bidra. Vi är på många sätt redan ett grönt företag. Vi har energieffektivisering, inomhusklimat och smarta fastighetslösningar i ryggmärgen. Men vi kan också göra mer. Vi måste själva agera mer hållbart, men inte minst ska vi driva på för att våra leverantörer och kunder ska bli ännu mer hållbara.

Energieffektiva byggnader främjar klimatet

Med de klimatutmaningar världen står inför är det viktigare än någonsin att inte slösa med energi. Att skapa mer energieffektiva byggnader – antingen genom nybyggnation eller renovering av befintliga byggnader – är en viktig del av lösningen.

Gneiskvartalet - en klimatförebild

Vi använder vår erfarenhet och kompetens för att utveckla en företagsbyggnad med fokus på hållbarhet under byggnadens hela livstid. Gneiskvarteret är en byggnad som är specialanpassad för arktiskt klimat och som själv producerar den energi den förbrukar. Som den första byggnaden i Tromsö och Nordnorge ska den certifieras för lågt klimatavtryck och bra inomhusklimat.