Byggbranschen är en del av lösningen

En klimatförebild

På grund av klimatutmaningarna måste samhället drastiskt ställa om i en mer hållbar riktning – baserat på ny teknik och förnybar energi. Globalt står bygg- och anläggningsbranschen för 40 procent av klimatutsläppen, material- och energiförbrukningen. Det är därför nödvändigt att minska klimatbelastningen från bebyggda miljöer.

Energieffektiva fastigheter räddar klimatet

Energieffektivitet handlar om att utnyttja tillgänglig energi på bästa möjliga sätt och är en av de viktigaste och snabbaste åtgärderna vi kan vidta för att begränsa effekterna av klimatförändringar.

Samarbete för hållbarhet

Dahl Sverige jobbar långsiktigt med hållbarhet och vill hitta nya lösningar för den egna verksamheten, leverantörskedjan och i samarbete med kunderna. Målet är att på olika sätt hitta hållbara lösningar som leder till mindre klimat- och miljöpåverkan från bygg- och anläggningsbranschen.

Vi kan inte bara titta på antingen stora eller små saker när vi pratar om hållbarhet, det är helheten som räknas, säger Dennis Knarvik, hållbarhetsansvarig på norska Brødrene Dahl. Han jobbar med allt från strategiska val till små beteendeförändringar i vardagen, som till exempel cykelförråd för anställda som vill cykla till jobbet.

Lindab har varit leverantör till GK sedan 80-talet och de två företagen samarbetar nära vid stora byggprojekt. Det senaste året har hållbarhet blivit en röd tråd för samarbetet mellan Lindab och GK.

Det danska ventilationsföretaget Øland har påbörjat en omställning för att bli mer hållbara. De hoppas att GK vill fortsätta att samarbeta mer på miljö- och hållbarhetsområdet framöver.

– De största utmaningarna för vår fabrik är elförbrukningen och utsläppen av oljedimma till luften, säger Mats Axelsson, fastighetschef på Parker.

De senaste fyra åren har GK samarbetat med Wallenstam AB – ett svenskt fastighetsbolag med säte i Göteborg.

– På Carlsberg har vi en plan som vi kallar "Together towards zero". Vi ska bland annat halvera vår vattenförbrukning och har en nollvision för CO2-utsläpp till senast 2030, säger Lars Christensen, logistik- och energichef på Carlsberg DK.

Hållbarhet och ESG på GK

Som ett stort skandinaviskt företag har GK ett ansvar att bidra. Vi är på många sätt redan ett grönt företag. Vi har energieffektivisering, inomhusklimat och smarta fastighetslösningar i ryggmärgen. Men vi kan också göra mer. Vi måste själva agera mer hållbart, men inte minst ska vi driva på för att våra leverantörer och kunder ska bli ännu mer hållbara.