Byggbranschen är en del av lösningen

På grund av klimatutmaningarna måste samhället drastiskt ställa om i en mer hållbar riktning – baserat på ny teknik och förnybar energi. Globalt står bygg- och anläggningsbranschen för 40 procent av klimatutsläppen, material- och energiförbrukningen. Det är därför nödvändigt att minska klimatbelastningen från bebyggda miljöer.

GK:s hållbarhetsrapport 2020

I hållbarhetsrapporten hittar du våra ambitioner, mål och status för hur vi arbetar systematiskt med klimat och miljön, socialt ansvar och affärsledning i GK.

Samarbete för hållbarhet

GK vil vara en pådrivar för det gröna skiftet tillsammans med våra kunder och leverantörer. Här berättar några av dem hur de samarbetar med oss ​​om de små och stora lösningarna som behövs för att skapa hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen.

Våra miljömål

  • 50%

    Minska de egna CO2-utsläpp till 2030

  • 50%

    Klimatneutral kundportfölj senast 2035

Vad innebär hållbarhet för GK?

Koncernchef Kim Robert Lisø berättar om vad hållbarhet innebär för GK.

Så arbetar GK med hållbarhet

Som ett stort skandinaviskt företag har GK ett ansvar att bidra. Vi är på många sätt redan ett grönt företag. Vi har energieffektivisering, inomhusklimat och smarta fastighetslösningar i ryggmärgen. Men vi kan också göra mer. Vi måste själva agera mer hållbart, men inte minst ska vi driva på för att våra leverantörer och kunder ska bli ännu mer hållbara.

Energieffektiva byggnader främjar klimatet

Med de klimatutmaningar världen står inför är det viktigare än någonsin att inte slösa med energi. Att skapa mer energieffektiva byggnader – antingen genom nybyggnation eller renovering av befintliga byggnader – är en viktig del av lösningen.