Extremkylan hot mot byggnaderna

20. februari 2024
Sverige har haft mycket låga temperaturer och stora temperaturskillnader denna vinter. Det innebär stora påfrestningar för våra byggnader. Ventilationssystemen behöver säkras mot extremkyla för att undvika omfattande skador på fastigheter.

Den senaste tidens kyla är en utmaning för våra byggnader. När vatten fryser till is, ökar volymen med nio procent. När temperaturen sedan stiger och isen smälter minskar volymen igen. Den här expansionen och kontraktionen utsätter byggnader för stora påfrestningar.

Frost i ventilationsslingor kan orsaka stora skador i byggnader. Det kan leda till trasiga komponenter längs ventilationen men även vattenskador i teknikrum och byggnaden i övrigt. Om vatten i ventilationsrören fryser till is kan rören spricka av expansionen. När isen sedan tinar läcker det ut vatten i systemet. Ventilationssystemet är alltså extremt viktigt för att en byggnad inte ska drabbas av skador.

– Vi har sett skräckexempel där vattnet från ventilationskanalerna pumpas ut och orsakar omfattande vattenskador i hela byggnaden och förstör teknisk utrustning. Utan tilluft blir det dålig inomhusluft med höga CO2-nivåer och fel inomhustemperatur i rummen. Det kan i värsta fall göra det omöjligt att använda byggnaden, säger Mads Mysen, direktör på GK.

Ole Gunnar Enger, ventilationstekniker på GK i Norge, känner till fem byggnader som fick sina ventilationskanaler förstörda när den sibiriska kylan drog in över Sydnorge i början av januari. Han varnar också fastighetsägare att inte blint lita på den information de får via SD-bilder och övervakningsplattformar.

– När det är så avvikande temperatur bör man som operatör ha som tumregel att man tar en tur till teknikrummet minst en gång om dagen för att fysiskt kontrollera att ventilationssystemet fungerar som det ska, säger Ole Gunnar Enger.

Läs också:

Klimatförändringar med skyfall, värmeböljor och jordskred innebär nya påfrestningar och utmaningar för våra fastigheter.
Så klimatsäkrar ni era fastigheter
Läs mer