24. augusti 2021

Visste du att ett bra inomhusklimat gör att vi presterar bättre? Både temperatur och ventilation inomhus roll spelar nämligen roll för vår produktivitet, kreativitet och mående, visar forskning.

13. augusti 2021

Smarta byggnader är framtiden och nya digitala tjänster inom fastighetsautomation en förutsättning. GK Cloud gör det enkelt att få en mer hållbar, säker och kostnadseffektiv drift.

11. juni 2021

Ungefär 90 procent av vår tid tillbringas inomhus. Därför känns det självklart att husen vi vistas i ska vara bra för vår hälsa. Så hur gör vi befintliga byggnader mer hälsosamma?

11. juni 2021

Arkitekter har en viktig roll i att energieffektivisera byggnader redan i ritningsstadiet. Då läggs också grunden för om byggnaden kan leva upp till miljöcertifieringarnas krav. Här är tips för hur ett klimatsmart byggande kan ta form.

7. juni 2021

Äldre byggnader är ofta stora energibovar. Det kan förklaras med allt från dålig isolering till föråldrade system för värme, ventilation och kyla. Men möjligheterna till energieffektivisering och en mer klimatsmart drift är med andra ord stora.

12. maj 2021

Vid större nybyggnationer och renoveringar använder GK idag VR-teknik för att öka effektiviteten och minska risken för fel och materialspill. ”VR bidrar till ökad hållbarhet och lägre produktionskostnader för kunden”, säger Ulrik Andersson, projektchef på GK.

26. april 2021

Ventilationen i svenska skolor är undermålig – samtidigt visar studier hur viktigt ett bra inomhusklimat är för inlärningsförmågan. Mer kraftfulla obligatoriska ventilationskontroller skulle hjälpa till att vända trenden, menar branschorganisationen Svensk Ventilation.

27. april 2021

Bra ventilation kan förbygga covid-19 och andra droppsmittor som förkylningar, influensa och vinterkräksjuka. Med enkla åtgärder som att låta ventilationen stå på och bara ha tilluftflöden med uteluft gör ventilationen mest nytta.

1 ... 4 5 6 7 8
1 ... 4 5 6 7 8

Vad är GK Cloud

Trött på dyra och onödiga driftstopp? Då kan den smarta digitala tjänsten GK Cloud vara lösningen.

Vad är GK Cloud miniatyr

Ventilation och smittspridning

Hur kan bra ventilation förebygga smittspridning av corona på arbetsplatser?

Ventilation Corona bild video