Få ner energiförbrukningen och spara pengar

20. december 2021
Bostäder och lokaler står för ungefär en tredjedel av Sveriges energianvändning. Genom att jobba med VVS- och kylinstallationerna kan den siffran minskas. För varje krona som satsas på VVS- och kylåtgärder får vi dessutom fyra tillbaka i form av minskade energikostnader.

Här listas fem effektiva åtgärder som sparar pengar:

1. Utbilda driftpersonalen

Det betalar sig snabbt, men missas av många: utbilda driftpersonalen och se dem som en tillgång i energieffektiviseringsarbetet. Personal som har bra kontakt med verksamheterna i huset och kunskap om anläggningen kör den optimalt.

Exempel från en utbildning av skolvaktmästare
Kostnad: 50 000 kr
Besparing: 620 000 kronor per år

2. Driftoptimera ventilationen

Driftoptimering får ofta ner energikostnaderna. Även om det är svårt att göra generella uppskattningar så räkna med besparingar på åtminstone 10 procent. Åtgärder är exempelvis att anpassa luftflöden och drifttider till verksamheten, justera temperaturer, kontrollera luftfilter och göra regelbundna ronderingar.

Exempel lokalbyggnad 15 000 kvm
Investering: 0-10 000 kr    
Spara i el: upp till 16 000 kronor per år
Spara i värme: upp till 15 000 kronor per år

3. Ha rätt inomhustemperatur

Sänk inomhustemperaturen med en grad och spara ungefär 5-10 procent av uppvärmningskostnaden. På kontor ska temperaturen vara 20-22 grader för att vi ska må och prestera som bäst, kanske finns det utrymme för en sänkning?

Exempel lokalbyggnad 15 000 kvm
Investering: 0 kr
Besparing: 30 000 - 60 000 kronor per år

4. Inför pumpstopp

Spara upp till 30 procent av den el som värmesystemets cirkulationspump använder genom att låta pumpen vara i drift bara när det finns värmebehov.

Exempel lokalbyggnad 15 000 kvm
Investering: 4-8 000 kronor
Besparing: 8 000 kronor per år

5. Rengör värmeväxlaren

Nästan alla värmeväxlare behöver rengöras, med borstning eller högtryckspolning. Smutsiga värmeväxlare kan minska verkningsgraden med upp till 10 procent.

Exempel lokalbyggnad 15 000 kvm
Kostnad för enkel rengöring: 5 000 kr
Besparing: 100 000 kronor per år

6. Byt ut delar av anläggningen

Ny fläkt och motor kostar förvisso en del men de kan också minska elanvändningen med upp till 50 procent. Exakt hur mycket som sparas avgörs av flera faktorer som typ av fläkthjul och motorns effekt.

Exempel lokalbyggnad 15 000 kvm
Investering: 300 000 kr
Besparing: upp till 140 000 kronor per år (starkt beroende av drifttider)

Att byta till en ny pump som har effektivare motor med varvtalstyrning ger också besparingar.

Exempel lokalbyggnad 15 000 kvm
Investering: 50 000 kr
Besparing:11 000 kronor per år