Så undviker du brister och fel i byggprocessen

24. januari 2022
Brister och fel vid offentliga byggprojekt är ett stort slöseri för samhället, visar siffror från Boverket. Hur jobbar GK för att undvika missar genom byggprocessen?

Boverket uppskattar de totala fastighetsekonomiska kostnaderna för fel, brister och skador i byggsektorn till mellan 83 och 111 miljarder kronor per år. Och när det gäller skolor, badhus, bibliotek och andra offentliga byggnader är det ju samhället som står för notan. Speciellt nybyggnation är komplext och kräver koordination mellan många olika parter.

– Ett byggprojekt är ofta stressigt med tajta tidsplaner. En bieffekt av det är svinn. Det kan till exempel handla om svinn av tid, eller att det köps in för mycket material. Man kan undvika många fel och brister genom att se till att starta projektet på rätt sätt. GK kan bidra med rådgivningskompetens redan i projekteringsfasen både vad gäller lösningar och materialval, säger Martin Vujicic, regionchef för region öst på GK.

Att starta ett projekt på rätt sätt börjar redan med upphandlingen. Samverkansprojekt bidrar till ett tydligare skede och ett klimat som främjar samarbete mellan alla inblandade aktörer.

Ett byggprojekt är ofta stressigt med tajta tidsplaner. En bieffekt av det är svinn. Det kan till exempel handla om svinn av tid, eller att det köps in för mycket material. Man kan undvika många fel och brister genom att se till att starta projektet på rätt sätt.

– Det verkar som att fler och fler går åt det hållet och använder sig av samverkansformen i sina upphandlingar. För oss på GK blir resultatet oftast bäst när vi kan jobba enligt våra processer och släpps in tidigt i processen med ett bygge. När vi som är experter på vår del också kan vara med och diskutera hur vi lägger upp arbetet på bästa sätt och sätter tidsplan och planering – då blir också utfallet allra bäst, säger Martin Vujicic.

Att redan från början också involvera brukarna, alltså de som ska jobba eller använda byggnaden, brukar också ge bättre resultat. Är det en förskola, vårdcentral eller ett badhus som byggs, konsulteras personal och kanske personer som besöker lokalerna. På så sätt minskar risken att man måste göra dyra ändringar senare i projektet som leder till svinn och ändrade tidsplaner.

För branschen som helhet är kompetensbristen ett problem som också bidrar till fel och brister. På GK bedrivs kontinuerlig kompetensutveckling via GK-skolan för att ligga steget före. Det handlar dels om att vidareutbilda egen personal, dels om att locka nya människor till branschen och utbilda dessa personer. 

– Om vi bara anställer personer med branscherfarenhet från våra konkurrenter så blir det ett slags nollsummespel där personal vandrar runt mellan olika arbetsgivare. För långsiktig utveckling behöver vi också locka hit nya människor med annan bakgrund, säger Martin Vujicic.

Ett annat sätt att effektivisera förvaltningen och sänka kostnaderna för samhällsbyggnadssektorn är att ta hand om det befintliga beståndet. Att renovera och rusta upp kan leda till sänkta energikostnader och bättre inomhusklimat. Det är viktigt att förstå helheten i en byggnad och hur de olika systemen interagerar med varandra för att undvika att skapa nya problem.

– Här kan vår rådgivningsverksamhet göra stor skillnad. Många väljer att agera på symptomen, vi på GK jobbar med att hitta grundorsaken. Att se över det vi redan har blir oftast billigare, och är bättre för miljön, än att bygga nytt, säger Martin Vujicic.