Nya pengar till hållbara renoveringar

22. november 2021
Nu kan den som vill energieffektivisera flerbostadshus få ekonomiskt stöd. Ett nytt statligt stöd infördes nämligen i oktober 2021. För fastighetsägare innebär det att fler energisparande åtgärder blir lönsamma.

För fastighetsägare är det nya stödet en chans att bli mer hållbar och få lägre energikostnader. Kravet för att få stödet är att åtgärden förbättrar energiprestandan med minst 20 procent. Om så är fallet kan mindre fastighetsägare få ersättning med upp till hälften av beloppet. För medelstora och stora företag landar ersättningen på max 40 respektive 30 procent.

– Det här är ett jättebra incitament för att få ner energiförbrukningen i det befintliga fastighetsbeståndet. Det ger en skjuts i klimatarbetet och fastighetsägarna kan göra lönsamma investeringar, säger Ola Månsson, vd Installatörsföretagen.

Han tipsar fastighetsägare om att anlita professionell hjälp för att veta vilka åtgärder som är tillräckligt effektiva.

Ola-Månsson-webb.gif
Ola Månsson, VD Installatörsföretagen, fotograf Peter Knutson

– Ta hjälp av en ackrediterad energiexpert som analyserar byggnadens prestanda och ger förslag på åtgärder som uppfyller kraven. Därefter ansöker ni om stödet innan arbetet drar i gång, säger Ola Månsson.

Stödet gäller befintliga byggnader och fokuserar på optimering av drift och underhåll för att få ner energianvändningen. Det kan handla om åtgärder som att justera systemen för värme och ventilation men också digitalisera systemen så att de styrs och samverkar optimalt. Att sätta in snålspolande kranmunstycken och byta termostatventiler är andra exempel på möjliga åtgärder. 

– Det här ger oss ännu fler möjligheter att energieffektivisera byggnaders föråldrade ventilationssystem och värmesystem och uppgradera dem till en modern, energieffektiv standard. Vi har även resurser för att hantera detaljer kring ansökan av stödet, säger Stefan Carlsson, avdelningschef på GK:s rådgivningsverksamhet.

I ett första skede avsätts 600 miljoner som stödpengar.

– Men det här är ett otroligt viktigt initiativ för att minska Sveriges klimatpåverkan så det skulle förvåna mig om inte potten fylls på efterhand, säger Ola Månsson.

Varför gäller inte stödet kommersiella fastigheter?

– Stödet har först och främst tagits fram med tanke på det stora renoveringsbehov som 60- och 70-talets miljonprogram står inför. Tre av fyra flerbostadshus med renoveringsbehov har potential att halvera sin energianvändning.  Men att erbjuda något liknande till kommersiella fastighetsägare är i allra högsta grad en fråga som ligger på bordet, det skulle göra ännu större avtryck i klimatarbetet, säger Ola Månsso