GK:s mål: Dubblera andelen anställda kvinnor 2025

17. januari 2022
Bygg- och anläggningsbranschen är fortfarande långt ifrån jämställd. Regeringens mål är att minst var fjärde nyanställd ska vara kvinna 2030. För GK är jämställdhet en förutsättning för långsiktig konkurrenskraft.

Företagskulturen, ledarskapsutveckling, kompetens- och talangutveckling – det är pusselbitar i arbetet för att stärka den sociala hållbarheten på GK. Som en del i den nya koncernövergripande strategin G-Kraft finns nu ett större internt fokus på jämställdhetsfrågorna.

– Det märks att det har hänt mycket inom hållbarhetsarbetet de senaste åren. Vi talar om det på ett annat sätt nu och det finns ett större gehör för vad som krävs av ett bolag av den här storleken. Om vi vill kunna fortsätta att rekrytera unga och drivna människor behöver vi ge förutsättningar som speglar samhället och visar att vi är ett modernt företag. Glädjande är också att vi i koncernledningen nu uppnår en andel om 37,5 procent kvinnor, säger Sara Bökmark, hållbarhetssamordnare på GK.

Sara-Bökmark_Christine-Floysand.jpg
Sara Bökmark (till vänster) och Christine Fløysand

I den nya strategin har mångfaldsfrågorna delats in i tydliga åtgärdsområden. I dag ligger GK:s andel kvinnliga anställda ungefär på branschgenomsnittet 10 procent. Målet är att öka andelen kvinnor till 20 procent senast år 2025. En ny koncerndirektör inom HR har anställts med uppdrag att driva arbetet framåt.

För att nå målet behöver vi förstå situationen på djupet, och ta fram konkreta planer som för arbetet framåt. GK har börjat titta på hur rekryteringsunderlaget ser ut, hur många kvinnor vi behöver rekrytera och hur vi ska jobba med vår kultur och organisation för att få kvinnor att vilja vara kvar på GK länge.

– För att nå målet behöver vi förstå situationen på djupet, och ta fram konkreta planer som för arbetet framåt. GK har börjat titta på hur rekryteringsunderlaget ser ut, hur många kvinnor vi behöver rekrytera och hur vi ska jobba med vår kultur och organisation för att få kvinnor att vilja vara kvar på GK länge, säger Sara Bökmark.

Christine Fløysand är grundare och hållbarhetskonsult på By Nature. Hon har stöttat Sara Bökmark och hennes kollegor i arbetet med jämställdhetsfrågor på GK. Hon håller med om att konkreta planer och mål är viktigt för att förändra på riktigt.

– För GK:s del handlar det om att framöver följa upp faktorer så som löneskillnader, mångfald och diskriminering på arbetsplatsen för att hela tiden hålla uppe tempot i arbetet. Och det gäller ju såklart också branschen som helhet, säger Christine Fløysand.

Att driva förändringsarbete i byggbranschen är svårt för ett enskilt företag. Det krävs samarbete i branschen för att få fler kvinnor att intressera sig för bygg- och anläggningsföretag. Får man väl bollen i rullning blir det ofta lättare efter ett tag. Forskning visar att kvinnor gärna söker sig till företag där det redan finns andra kvinnor anställda. Förebilder och att bygga en arbetsplatskultur där alla är välkomna spelar stor roll.

– I arbetet med vår hållbarhetsrapport intervjuade vi både män och kvinnor i organisationen. Utifrån det vi lärt oss av intervjuerna har vi sedan tagit fram rekommendationer för att stärka vår kultur och organisation och för att rekrytering och onboarding ska lyckas få kvinnor att söka och stanna kvar, säger Sara Bökmark.

– GK, och hela branschen, har mycket att vinna på att lyckas rekrytera fler kvinnor – särskilt till beslutsfattande positioner. Statusen på jämställdhetsarbetet måste höjas om vi ska lyckas att uppnå jämställdhet också i ledande positioner, säger Christine Fløysand.

Läs också:

Heidrun R. Marstein, konserndirketør HR i GK Gruppen
Social hållbarhet ger konkurrenskraft
Läs mer