Vad gör en byggdoktor?

8. februari 2022
Djupgående detektivarbete och fingertoppskänsla för fukt- och luftproblematik. En byggdoktor är expert på att se helheten, och hitta orsakssamband även i komplexa miljöer.

När det uppstår problem med inomhusmiljön i en byggnad utan uppenbar orsak – då kan det vara läge att kontakta en byggdoktor som är expert på fuktproblem. Andreas Wallin jobbar på GK och är byggdoktor sedan 2018.

– Byggdoktor är ett skyddat namn och får bara användas av de som genomgått och klarat särskilda kurser som anordnas av nätverket Byggdoktorerna, med kunskapskrav framtagna av professorer från Lunds tekniska högskola. Man behöver också ha omfattande erfarenhet och ha arbetat ett antal år med fukttekniska utredningar, säger Andreas Wallin, energispecialist på GK.

På jakt efter lösningar

För Andreas är ett typiskt uppdrag ganska ospecifikt. Det kan handla om att människor som vistas i byggnaden mår dåligt eller kanske att det luktar mögel. Innan han är på plats i byggnaden och kan påbörja sina undersökningar har han oftast nästan ingen information om vad som orsakar problemet. Det gäller att ha ett öppet sinne och jobba förutsättningslöst för att inte missa någon viktig ledtråd.

Byggdoktor är ett skyddat namn och får bara användas av de som genomgått och klarat särskilda kurser som anordnas av nätverket Byggdoktorerna, med kunskapskrav framtagna av professorer från Lunds tekniska högskola.

– Min första åtgärd är ofta att prata med personal på plats för att få en tydligare bild av deras upplevelse. Beroende på situationen kan jag till exempel behöva gå igenom ventilationssystemet, titta på ritningar, ta luftprover och undersöka riskkonstruktioner. Men det handlar också om att undersöka byggnadens historik. Kanske har det gjorts förändringar under åren som har lett till följdproblem idag, säger Andreas Wallin.

Bidrar till förbättrad inomhusmiljö

Ibland upplever Andreas att det finns ett litet motstånd mot att ta in en byggdoktor. Kanske har det funnits synpunkter eller klagomål kring en byggnad länge. Att ta tag i problemen känns nervöst, resultatet blir kanske stora ändringar i byggnaden som man helst försöker undvika. Men det är viktigt att poängtera att det inte nödvändigtvis måste leda till stora ingrepp. Andreas föreslår oftast flera olika tillvägagångssätt för att lösa problemen som kunden sedan får ta ställning till.

– Inomhusmiljön är viktig, människor ska inte behöva vistas i byggnader som gör att de mår dåligt. Ofta tycker mina uppdragsgivare att det är skönt att få klarhet. Man går från att ha ett ospecificerat problem till att veta vad problemet är och det brukar kännas bra att kunna ta tag i situationen, säger Andreas Wallin.

En fördel med att anlita en byggdoktor är att man som uppdragsgivare får tillgång till ett brett nätverk av specialister. Den som är byggdoktor vidareutbildas kontinuerligt och det finns ett kollegialt samarbete mellan byggdoktorer där man alltid kan be om hjälp om man stöter på något extra klurigt problem.

– Jag har lärt mig väldigt mycket av det här arbetet. Att se helheten, ställa hypoteser och successivt pröva mig fram till en lösning. Det är ett riktigt spännande jobb och dessutom motiverande att kunna vara med och bidra till bättre inomhusmiljöer, säger Andreas Wallin.