Tänk på luften i padelhallen

13. december 2021
Padel är trendigare än någonsin och trycket på banorna är högt. Men hur säkrar man bästa möjliga miljö och får spelarna att komma tillbaka? Nyckeln är bra ventilation.

Det är en delikat balansgång när kyla och värme ska optimeras för att skapa det perfekta inomhusklimatet. Att hålla en konstant temperatur omkring 20 grader i en stor hall med spelare som rör sig och alstrar energi – det är utmaningen för Marcus Roth, distriktschef entreprenad på GK som har lång erfarenhet av ventilationslösningar för padelhallar.

– Det gäller att känna sin byggnad. Hur välisolerat är det? Har vi någon fuktbelastning eller solinstrålning? Att redan från start få med sig alla relevanta parametrar för att beräkna hur stor luftmängd som behövs ökar chanserna till en snabb och effektiv byggprocess, säger Marcus Roth.

För att verkligen klara av värme och kyla behöver man välja en lösning som har tillräckligt lång kastlängd på luften. Annars riskerar man att luften snurrar runt uppe i taket och inte kommer ner till banorna.

Han var med när Åhus Padel Court byggdes och ansvarade för ventilationen. Ambitionen i Åhus var att skapa en anläggning i toppklass och Marcus Roth fick stor frihet att ta fram en lösning som skulle leverera i linje med önskemålen. Banan används på vintern så väl som på sommaren och har därför behov av både kyla och värme.

– I Åhus satte vi in ett ventilationsaggregat med inbyggd kylmaskin och värmepump för att göra värmen så kostnadseffektiv som möjligt. Vi har dimensionerat luftmängden med hela året i åtanke och resultatet blev en mycket uppskattad padelhall, säger Marcus Roth.

Ventilationskraven i en padelhall handlar om mer än frisk luft, det påverkar också själva spelet. I en hall med underdimensionerad ventilationen kan det till exempel bildas kondens på glasväggarna som omringar planen spelarna befinner sig på. Kondens eller fukt gör att bollarna studsar annorlunda – det blir med andra ord en påverkan på spelet.

– För att verkligen klara av värme och kyla behöver man välja en lösning som har tillräckligt lång kastlängd på luften. Annars riskerar man att luften snurrar runt uppe i taket och inte kommer ner till banorna, säger Marcus Roth.

För att övervaka prestandan i ventilationsanläggningen finns det i dag molnlösningar som underlättar. Genom sin mobil kan man optimera och behovsstyra, så att anläggningen är igång när banorna faktiskt används. På det sättet går det att sänka energikostnaderna.

– Det går också att genom ett abonnemang få service på distans. Då ser vi till att kontinuerligt driftoptimera anläggningen och åtgärda eventuella problem, säger Marcus Roth.