ISO-certifieringen sätter fokus på miljöfrågorna

21. februari 2022
Ett systematiskt miljöarbete förankrat i hela organisationen. Det var målet när GK bestämde sig för att certifiera verksamheten enligt ISO-14001. I dag är företaget i mål – men fortsätter utveckla sitt miljöarbete.

Att få med sig miljöaspekterna i alla beslut och kontinuerligt jobba med risker och möjligheter kopplade till miljöfrågor. Det har varit utmaningen för GK i arbetet med att certifiera verksamheten enligt ISO-14001. Certifieringen innebär att man implementerar ett system för att hantera miljöfrågor i verksamheten. Det handlar om att jobba med ständiga förbättringar, minska sitt ekologiska fotavtryck och skydda miljön. Och arbetet pågår ständigt. Årliga tredjepartsrevisioner säkerställer att GK fortsätter hålla rätt riktning i miljöarbetet.

– 2017 fattade ledningsgruppen beslutet om att verifiera verksamheten enligt ISO-14001 och 2018 var vi klara och fick vår certifiering. Mycket hade vi redan på plats i och med att vi sedan tidigare var ISO-9000-certifierade och att vi redan arbetade med energieffektiviseringar hos våra kunder. Att lägga till miljöaspekter, risker och möjligheter till våra etablerade processer var relativt smidigt, säger Peter Crozzoli, chef för verksamhetsutveckling på GK.

Att identifiera konkreta mål som fungerade i vår verksamhet hjälpte oss att komma vidare i arbetet. Vi bestämde oss bland annat för att jobba med att minska våra utsläpp av koldioxid och att leta aktivt efter energieffektiviseringar i våra kunders fastigheter.

Att genomgå en certifieringsprocess är ett arbete som kräver både bredd och djup. Hela företaget behöver involveras. Löpande information till medarbetare och successiv implementering av nya rutiner tar tid. Att få med alla på tåget är nödvändigt för att framgångsrikt förändra.

– Det är viktigt att alla förstår nyttan av certifieringen men vi upptäckte att medarbetarna var lätta att få med sig då många redan hade ett stort miljöengagemang. För många av våra kunder är det också mycket positivt att vi har den här certifieringen. Kunderna märker vårt miljöfokus bland annat genom att vi ständigt letar efter energieffektiviseringar på plats, säger Peter Crozzoli.

Arbete med miljöfrågor är komplext och kan lätt bli svårt att greppa. För att bli framgångsrik behöver man hitta avgränsningar och de frågor som är allra mest relevanta för verksamheten. Att ta fram massor av mål kan vara kontraproduktivt. För GK har receptet bestått av att skala av och gräva på djupet. Var kan organisationen göra mest nytta och vilka mål är viktigast att fokusera på?

– Att identifiera konkreta mål som fungerade i vår verksamhet hjälpte oss att komma vidare i arbetet. Vi bestämde oss bland annat för att jobba med att minska våra utsläpp av koldioxid och att leta aktivt efter energieffektiviseringar i våra kunders fastigheter. Vi mäter utvecklingen månadsvis och sporrar medarbetarna till att hitta nya angreppssätt och lösningar som kan lyfta oss till nästa nivå, säger Peter Crozzoli.