Aktuella nyheter

Här kan du läsa nyheter, pressmeddelanden och annan aktuell information från GK.

10. augusti, 2020

I stället för att "bara" sammanställa en hållbarhetsrapport så inför nu GK-koncernen 30 ESG-indikatorer som centrala mätparametrar i sin företagsstyrning. Vägen mot att vara ännu mer hållbara har också blivit GK:s huvudstrategi.

14. maj, 2020

2019 blev ett krävande år för GK-koncernen och resultatet är ett av de svagaste någonsin. Företaget vidtar nu åtgärder för att säkra lönsamheten och en hållbar utveckling för verksamheten. Med en ny strategi och ett positivt resultat för första kvartalet 2020 har en viktig och nödvändig förändring inletts.

28. november, 2019

Gunnar Karlsen Sverige AB har fått förtroende av Vasakronan att utföra tillsyn och skötsel samt avhjälpande underhåll under två års tid för fastigheterna i Nord och City i Stockholm. GK har sedan tidigare ett rikstäckande avtal avseende ventilation i Stockholm, Göteborg och Öresund med Vasakronan.

29. augusti, 2019

20-åriga VVS-montören Anton Hasenstrauch på GK Rör kammade hem Medallion of Excellence under sitt deltagande i WorldSkills Kazan 2019, VM för talanger inom olika yrkesutbildningar. Medaljen är en utmärkelse för en extraordinär prestation.

18. juni, 2019

Gunnar Karlsen lanserar för andra gången en hållbarhetsredovisning, med fokus på miljöarbete, personalfrågor och utveckling av totaltekniska tjänster för inomhusmiljö. Gunnar Karlsens värdegrundsarbete står även i fokus liksom medarbetarnas berättelser om varför det är viktigt och hur det används i det dagliga arbetet.

22. mars, 2019

Toppsystemet skal styre driften i 100 bygg og bidra til at UiB oppnår sine energiambisjoner.

Pressrum

Vill du få nyheter från GK? Prenumerera på våra pressmeddelanden via vårt pressrum på Mynewsdesk.

4. september, 2018

GK Rör AB har förvärvat bolagen AB Täby Rör, Rörcompaniet AB och US Rörteknik AB som idag ägs av ESSING-koncernen. Avtalet undertecknades på VVS-museet i Bromma. Uppköpet innebär att GK Rör kommer att bli en av de ledande aktörerna på VVS-marknaden i Stockholm. Med förstärkt kompetens kommer man nu att kunna erbjuda helhetslösningar till kunder som efterfrågar en långsiktig leverantör med erfarenhet inom både service och entreprenad.

1 2 3 4
1 2 3 4