GK Sverige levererar tekniska installationer till Volvo

8. februari 2023
GK Sverige kommer i samarbete med Peab att leverera och installera tekniska installationer för Volvo Truck. GK kommer att ha samordningsansvaret för alla delar inom ventilation och styrsystem. Projektet planeras att starta under våren 2023, och lämnas över till Volvo under början på 2025.

Projektet omfattar framför allt nybyggnation av verkstadslokaler för Volvo Truck. Volvo kommer också bedriva sin verksamhet i begränsad omfattning samtidigt under nybyggnationen, vilket ställer höga krav på GK:s planering och utförande av entreprenaden.

Kontraktsvärdet uppgår till cirka 16 miljoner.

— Jag är stolt över alla kollegor på GK som lyckats ta affären i mål. Det har varit ett teamarbete hela vägen. Och jag ser fram emot fortsättningen där vi tillsammans inom GK tar projektet vidare. Jag är övertygad om att vi kommer leverera enligt dom förväntningar som Peab har och att Volvo kommer bli nöjda med vår slutleverans, säger Johan Möller, affärsområdesansvarig på GK Sverige.

För frågor, vänligen kontakta:
Johan Möller, affärsområdeschef Byggnadsautomation
johan.moller@gk.se