GK och Röda Korset förnyar samarbetsavtal

5. oktober 2022
GK har bidragit till Röda Korsets humanitära arbete i många år och samarbetsavtalet har nu förlängts till år 2024.

GK har stöttat Norska Röda Korset sedan 2005, bland annat genom att säkerställa vattenförsörjningen och förbättra de sanitära förhållandena i flyktingläger. Röda Korsets projekt "Vatten för livet" syftar till att ge flyktingar tillgång till rent vatten och en möjlighet att upprätthålla en god hygien, vilket är viktiga åtgärder för att förhindra spridningen av sjukdomar.

Det nya samarbetsavtalet innebär att GK även fortsättningsvis årligen kommer att stödja Röda Korset sitt arbete med att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och säkerställa respekten för varje människas värdighet.

– GK:s uppdrag är att bygga hållbara samhällen för generationer. Vi tar ansvar, både för att vi vill och för att vi kan. Röda Korset gör ett viktigt arbete, både i Norge och internationellt. Vi har stöttat Röda Korset i många år och detta samarbete vill vi självklart fortsätta med. Det som hänt under de senaste åren visar hur orolig, osäker och ibland grym världen kan vara. Humanitära organisationer som Röda Korset har gång på gång visar att deras arbete räddar människors liv och hälsa och det vill GK bidra till, säger GK:s koncernchef Kim Robert Lisø.

Grete Thorsen.png
Grete Thorsen, chef för Norska Röda Korsets marknadsenhet

Röda Korset är en av värdens största humanitära frivilligorganisation, med volontärer som finns till hands för människor som behöver stöd och hjälp.

– Röda Korset är otroligt tacksamma för det mångåriga partnerskapet med GK. En ny avtalsperiod ger oss ökade möjligheter att förbättra tillvaron för utsatta människor i Norge och andra länder. De senaste årens händelser visar att vi lever i en oförutsägbar värld. Att ha bra partners som vi kan möta framtida behov tillsammans med är avgörande. Tillsammans gör vi skillnad, säger Grete Thorsen, chef för Norska Röda Korsets marknadsenhet.