GK Sverige har tecknat avtal med Microsoft Sverige

25. augusti 2023
GK Sverige har tecknat ett betydande avtal med teknikföretaget Microsoft Sverige. Avtalet, som omfattar anläggningarna i Gävle, Valbo och Sandviken, markerar starten på ett samarbete som är en del av att forma framtidens datacenter med fokus på innovation och hållbarhet.

I avtalet tillhandahåller GK en bred uppsättning tjänster inom service, underhåll, installation, ventilationskontroll (OVK) och VVS. Med en dedikerad tekniker för projektet strävar GK efter att leverera högkvalitativa resultat som överensstämmer med Microsofts ambitiösa målbild.

Microsoft globalt har åtagit sig att minska koldioxidutsläpp, certifiera sina anläggningar som nollavfallsanläggningar och driva dem helt med 100 procent förnybar energi till 2030. Tjänsterna som GK Sverige kommer tillhandahålla Microsoft är ett steg i ledet i det arbetet.

En utmärkande aspekt av detta partnerskap är Microsofts val att använda en innovativ dieselblanding som innehåller över 50 procent förnybara råvaror för att driva reservkraftgeneratorerna. Något som förväntas generera en märkbar minskning av nettokoldioxidutsläppen jämfört med traditionella fossila dieselblandingar.

– Vårt framgångsrika samarbete och positiva arbetsrelation med Microsoft har banat väg för detta partnerskap. Vi ser fram emot att med vårt tekniska kunnande bidra till deras vision om mer hållbara datacenter, säger Stefan Bergman, Servicechef på GK.