Nya styrelseledamöter i GK – nästa generation går in

9. maj 2023
GK förstärker sin koncernstyrelse med två nya, externa styrelseledamöter samt med nästa generationens ägare och tillför på så sätt både erfarenhet och kompetens. Jill Akselsen, Finn Ivar Marum, Elizabeth Karlsen och Christopher Karlsen är invalda som nya styrelseledamöter i GK Gruppen.

GK:s ägarform är något helt unikt för ett företag i den här storleken. Familjens ägarkontroll har överförts från grundaren Gunnar Karlsen till hans son, den nuvarande styrelseordföranden John-Erik Karlsen. Som ett familjeägt bolag som satsar på långsiktighet och stor omsorg om sina cirka 3 000 anställda och deras familjer, är generationsperspektivet starkt och nu får tredje generationen av familjen Karlsen ökat inflytande över GK.

Ansvar för nästa generation ligger i GK:s DNA. Det har vi haft med oss sedan starten och det kommer att stå starkt även framöver.

— Därför är jag glad över att två av mina barn vill spela en mer aktiv roll i den fortsatta utvecklingen av GK. Med Elizabeth och Christopher, tillsammans med de övriga, externa styrelseledamöterna, får vi en mycket kompetent styrelse som kommer att föra GK:s starka historiska traditioner och arv vidare samtidigt som vi får in nya tankar och idéer som kommer att rusta GK inför framtiden, säger styrelseordföranden John-Erik Karlsen.

Ända sedan GK etablerades i mitten av 60-talet har långsiktighet, ansvarstagande och omtanke om människor och miljö varit de viktigaste och bärande pelarna för företagets utveckling.

— Omtanke om nästa generation betyder att vi här och nu måste se till att få till stånd en utveckling av bolaget som uppfyller och tar vara på dagens behov utan att minska möjligheterna för kommande generationer. Detta är förankrat i bolagets kultur och ett bärande element i vår mission att bygga ett hållbart samhälle för kommande generationer, fastslår John-Erik Karlsen. 

Elizabeth och Christopher Karlsen är redan väl insatta i GK:s verksamhet. Christopher Karlsen (40 år) har sedan 2019 varit vd för GK:s fastighetsutvecklingsbolag GK Gruppen Eiendom och var innan dess inköpsdirektör i GK Gruppen och business controller för stora landbaserade projekt i Advansia. Han har en bachleor i ekonomi och administration med specialisering inom projektledning från Handelshøyskolen BI. Elizabeth Karlsen (37 år) har under de två senaste åren varit koncerntrainee i GK och har bland annat varit involverad i flera utvecklingsprojekt knutna till HR. Hon har en kandidatexamen i hotell- och relationsledning från Høyskolen Kristiania och har tidigare bl.a. arbetat som pedagogisk ledare inom förskolan.

Jill Akselsen (54 år) är regiondirektör i NorgesGruppen Agder och har tidigare lett flera bolag inom byggnäringen, bl.a. BRG Utvikling, J.B. Ugland Eiendom och WSP Norge. Hon har en juris kandidatexamen från Universitetet i Oslo (1994) och har sedan 1997 advokatbevilling, dvs. rätt att bedriva advokatverksamhet. Akselsen har även betydande erfarenhet av styrelsearbete och är styrelseordförande i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Portrett av Jill Akselsen
Jill Akselsen

Finn Ivar Marum (55 år) är vd för undervattensteknikbolaget Nortek Group. Han har tidigare varit direktör för livsmedels- och jordbruksinvesteringar i Norfund och varit seniorpartner i Hitecvision under många år. Marum har en kandidatexamen i ekonomi och statsvetenskap från Concordia College i Minnesota och en masterexamen i internationell ekonomi från Columbia, School of International and Public Affairs, i New York. Han har haft en rad styrelseuppdrag och är styrelseordförande i Moelven Industrier.

Portrett av Finn Ivar Marum
Finn Ivar Marum

GK Gruppens koncernstyrelse:

  • John-Erik Karlsen, styrelseordförande
  • Christopher Karlsen, ägarinvald styrelseledamot (ny)
  • Elizabeth Karlsen, ägarinvald styrelseledamot (ny)
  • Sturla Magnus, styrelseledamot (sedan 2021)
  • Hildegunn Naas-Bibow, styrelseledamot (sedan 2022)
  • Jill Akselsen (ny)
  • Finn Ivar Marum (ny)

Läs också:

John-Erik Karlsen,ägar och styrelsesordförande.
GK-koncernens styrelse
Läs mer