Varför jobbar så få kvinnor inom bygg och anläggning?

8. mars 2023
Bygg- och anläggningsbranschen hör till de branscher som har lägst andel kvinnliga medarbetare. Varför är det så?

Revisions- och rådgivningsföretaget BDO:s branschanalys av den norska bygg- och anläggningsbranschen 2022 visar att andelen kvinnor var 10,4 procent, en ökning från 9,2 procent 2020. I Sverige bedömer Installatörsföretagen att 3,5–6,5 procent av montörerna är kvinnor och att 17–36 procent av kontorsmedarbetarna är kvinnor. Detta skiljer sig åt mellan teknikområden. Enligt kvinnonätverket Boss Ladies är endast 0,2 procent av VVS-teknikerna i Danmark kvinnor.

"Som kvinna måste du jobba dubbelt så hårt"

GK:s senaste medarbetarundersökning visar att de flesta anställda trivs väldigt bra. Anställda som har jobbat länge på företaget tycker också att kulturen har förbättrats, men precis som branschen som helhet har även GK en förbättringspotential.

Medan 90 procent av männen på GK upplever att de behandlas jämlikt är det bara 80 procent av kvinnorna som säger detsamma. Denna skillnad visar att vi har en bit kvar innan båda könen upplever att de har samma möjligheter. När det gäller atmosfären och jargongen upplever i stort sett lika många män (80 procent) som kvinnor (79 procent) att det är jämställt.

Vi har kartlagt hur kvinnor på GK upplever sin vardag. Citaten från kvinnliga anställda i Norge, Sverige och Danmark ger en bild av hur det kan upplevas att vara kvinna i en mansdominerad bransch:

Du måste jobba dubbelt så hårt som kvinna.

Du måste ta lite mer plats som kvinna i ett mansdominerat företag för att få ett erkännande och bli respekterad.

Jag har skippat att vara med på sociala tillställningar eftersom jag varit den enda kvinnan.

En kund tvivlade på min kompetens och bad mig att ta med mig en manlig kollega nästa gång.

Om jag vet att jag ska till en specifik byggarbetsplats tar jag alltid med mig en manlig kollega.

Unisex betyder inte att arbetskläderna är gjorda för kvinnor.

Leverantören har inga skor i min storlek.

Citaten visar vilka utmaningar GK har löst och bör lösa för att uppnå en större jämlikhet. De pekar också på generella samhällsutmaningar kopplade till erkännandet av kompetens oavsett kön eller ålder. Det här är utmaningar som hela bygg- och anläggningsbranschen behöver ta tag i.

Fyra GK-röster om varför det tar tid att öka andelen kvinnor i vår bransch, och vad de tror behövs:

Vad gör vi?

På GK kan du vara dig själv och du kan räkna med att bli respekterad. Vi jobbar som ett team och som ett GK. Vi strävar efter att vara en arbetsplats där alla kan känna sig inkluderade och respekterade. För oss handlar inkludering och mångfald om att förstå och respektera varandra och att se våra olikheter som en styrka. Vi arbetar inte alltid med samma saker, men alltid som ett team.

  • Partner till kvinno- eller mångfaldsnätverk som Ingeborgnettverket (Norge), Diversitas (Norge), Boss Ladies (Danmark)
  • Mäter diskriminering och trakasserier via medarbetarundersökningen, har en extern, anonym visselblåsartjänst
  • Erbjuder arbetskläder för kvinnor, utöver unisex-modeller
  • Vi är medvetna om mångfaldsaspekten vid rekryteringar och har en koncernpolicy för rekrytering
  • Vi är medvetna om språket och jargongen, och vår rekryteringsprofil ska särskilt appellera till kvinnor
  • Vi har nolltolerans mot diskriminering och trakasserier, vilket står inskrivet i vår uppförandekod
  • Vi har tydliga mått för könsmångfald och har som mål att ha uppnått en kvinnoandel på 20 procent senast 2025.