I år uppmärksammar GK internationella mansdagen

19. november 2022
GK ska vara ett inkluderande företag som fokuserar på att alla ska ha en bra arbetsplats.

I dag, 19 november, uppmärksammar vi internationella mansdagen. Internationella mansdagen uppmärksammas inte på samma sätt som internationella kvinnodagen, men vi på GK tycker att dagen är ett bra tillfälle att belysa frågor som är särskilt aktuella för män. 

I år väljer vi att fokusera på psykisk ohälsa hos män. Enligt Försäkringskassan i Sverige har sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa ökat stadigt sedan år 2010 och står idag för närmare än hälften av alla pågående sjukfall. Sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa är nästan dubbelt så hög bland kvinnor som bland män. Normer för manlighet bidrar till pojkars och mäns psykiska ohälsa och begränsar deras benägenhet att söka hjälp och vård i tid. Samma normer påverkar hur män blir bemötta inom vården, enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Enligt GK:s medarbetarlöfte ska alla medarbetare uppleva att kollegor bryr sig om en, både som kollega och som privatperson. Och genom vårt värdeord inkluderande ska vår kultur präglas av öppenhet, respekt och interaktion. Vi uppmanar därför alla att våga fråga någon i din närhet hur hen mår.

Läs också:

Camilla Bae Sivertsen og Christella Barabula er begge elektrikere i GK i Trondheim
Vision, värderingar och kultur
Läs mer

Vår kollega, Rasmus Kleiven Skjong, försäljningsingenjör på GK i Norge, har modigt delat med sig av sin upplevelse när han ”gick in i väggen och fortsatte springa”. I sin berättelse lyfter han att det kan vara svårt att be om hjälp eftersom ”tuffa män inte ska visa känslor”. Vi tycker det är starkt av Rasmus att han till slut vågade be om hjälp och att han nu vill dela med sig av sin historia till andra. Idag mår Rasmus bättre och han är medveten om vilka symtom utmattningssyndrom har. Genom att dela sin historia är Rasmus en förebild, #pådrivare i god GK-anda

Läs också:

Heidrun R. Marstein, konserndirketør HR i GK Gruppen
Social hållbarhet ger konkurrenskraft
Läs mer

Inkludering och mångfald

Vi anser att inkludering och mångfald är viktigt för att skapa ett bra arbetsklimat. Vi inspireras av olikheter, och genom öppenhet, respekt och samarbete bygger vi upp ett ömsesidigt förtroende. Så här arbetar vi med inkludering och mångfald på GK.

Team GK. Handlingar som räknas.